Nederland weer van ons

Hieronder de inbreng van Geert Wilders tijdens het debat over het Beleidsprogramma 2007 - 2011.

Eerste termijn 

Voorzitter, onlangs las ik het ongelooflijke bericht over een man die na zo’n twintig jaar uit een coma ontwaakte. Na twintig jaar werd hij wakker en schrok zich rot. Alles dat hij had gekend bleek veranderd. Niets van zijn vertrouwde wereld was hetzelfde, niets was herkenbaar.
Ook wie twintig jaar niet in Nederland is geweest, kent het land niet meer terug. Ons onderwijs is achteruitgehold, één op de drie mensen die van zorg afhankelijk zijn, is ondervoed, onze steden en dorpen zijn toneel van multicultureel geweld, eerwraak, hoofddoekjes, satellietschotels, burka’s. Kinderen van twaalf die zich in een coma zuipen. Marokkanen in de bijstand mogen 13 weken per jaar op vakantie naar Marokko. De misdaad is geëxplodeerd en Nederlanders betalen zich blauw aan belastingen en premies. Dat is Nederland nu.

De vraag is: hoe zal dat zijn over twintig jaar? Is Nederland verder achteruitgehold of hebben we gezegd: nee, genoeg is genoeg! Hoe ziet Nederland er in 2027 uit? In wat voor land leven wij dan?

Was dat Kabinet Balkenende IV in 2007 in staat een antwoord te formuleren op de grote vragen van onze tijd? Werd het zieke Nederland beter en waren er politici met lef en moed en daadkracht? Daar gaat om!

We hebben er honderd dagen op gewacht. En het resultaat is beschamend. Zeven maanden na de verkiezingen komt het kabinet met drie keer niets. Met een klef boekje, op glimmend papier met veel gladde foto’s en een pr-show van jewelste om al die leegheid te verhullen.

Het kabinet trok 100 dagen door Nederland maar zo te zien met een blinddoek voor, hoofddoek op en oordoppen in. Er is geen oog voor de gewone man en vrouw die bijna dagelijks geconfronteerd wordt met verpaupering, achteruitgang, verloedering en  islamisering. De kloof tussen burgers en politiek is met dit beleidsprogramma alleen maar groter geworden.

Want dit is een slecht beleidsprogramma van een nu al zwak en naïef kabinet, dat nu al ruikt naar verval en ondergang. Het regende niet voor niets bij de presentatie op het Catshuis vorige week donderdag. En met dit kabinet zullen de donkere wolken boven Nederland het blijven winnen van de zon.

Vz, ik ga nu in op de drie punten waar Nederland schreeuwt om verandering. Verandering om te komen tot een sterker, trotser en veiliger Nederland waar het beter wonen, werken en leven is. Een Nederland waar we onze kinderen en kleinkinderen dolgraag in zouden zien opgroeien. Die drie punten zijn: minder belastingen, minder misdaad en minder islam.

De Partij voor de Vrijheid wil op de eerste plaats minder belasting.

Hardwerkende Nederlanders krijgen niets cadeau, ze gaan iedere dag naar hun werk. Hun salaris moeten ze voor een groot gedeelte besteden aan het betalen van bakken premies en belastingen. Zij betalen mee aan de school voor hun kinderen, de huur of hypotheek van hun woning en de al maar stijgende premie voor hun ziektekostenverzekering. Al die hardwerkende Nederlanders verdienen op de eerste plaats belastingverlaging. Het is HUN geld, ZIJ hebben er hard voor gewerkt – en de overheid mag daar alleen het hoognodige van wegnemen.

Maar dit kabinet geeft per saldo geen cent uit aan lastenverlichting. Waar de Nederlander hunkert naar wat meer geld, laat het kabinet het ook hier afweten. Het kabinet zegt de lasten te verlichten maar volgens het CPB worden de lasten verzwaard. Waar het kabinet spreekt over lastenverlichting draait ze de bevolking dus een rad voor ogen. Bos en Balkenende spelen miljarden vrij om cadeautjes te geven, zoals hogere uitkeringen, meer ontwikkelingshulp,  en extra geld voor die ellendige linkse publieke omroep en ga zo maar door. Vandaag nog het schokkende nieuws van het aan de kant zetten van een rechtse columnist door het ultralinkse zwetsprogramma Buitenhof die weigerde zich nog langer te laten censureren.

Ook wordt er geld verspild aan allerlei vage welzijnswerkprojecten voor jongeren, vooral probleemjongeren, zoals: een vlindersafari naar Marokko, een strandvakantie naar Tunesië, een cultuurreis naar de Kaapverdische Eilanden, een zeiltocht naar Engeland en zo kan in nog wel even doorgaan. De afgelopen twee jaar zijn ruim 3400 jongeren op reis geweest naar meer dan 60 landen! Een grotere zotheid is nauwelijks denkbaar. Het Riagg gaat zelfs naar Marokko om Marokkanen die daar op vakantie zijn te behandelen. We zijn de dorpsgek van Europa. Niet de Marokkanen maar dit kabinet moet dringend naar het Riagg.

En het generaal pardon kost ook bakken met geld. Minstens 30.000 illegalen waaronder veroordeelde criminelen die hebben gelogen en bedrogen zullen de laatste Nederlander uit de oude wijken in de grote steden wegjagen. De belastingbetaler mag zijn portemonnee weer trekken voor al het extra onderwijs, extra huizen, extra uitkeringen en extra misdaad dat hiervan het gevolg zal zijn. De Partij van de Arbeid wil zich profileren als Partij voor de Allochtonen en de burger mag daar voor betalen.

Maar ook bij de gemeenten zijn er wethouders bijzonder vaardig in het vinden van steeds weer nieuwe belastingverhogingen. De onroerendzaakbelasting zal weer door het dak gaan knallen, de parkeertarieven schieten omhoog net zoals de rioolrechten, de hondenbelasting, de afvalheffingen; gemeenten verzinnen van alles om burgers te laten bloeden. Het kabinet doet daar niets tegen. Net zoals het kabinet niets deed toen de PvdA-burgemeester Cohen hielp om twee miljoen euro weg te sluizen naar de islamitische organisatie Milli Gorus.

Voorzitter, Nederland hunkert ook naar minder misdaad. Mijn tweede punt.

Voorzitter, Nederland is niet veilig.
Serieuze bestraffing van criminelen bestaat niet in dit land. Zwijgende Hells Angels worden beloond met vrijspraak. Zware criminelen krijgen vaak alleen een taakstraf en als ze al de gevangenis in moeten, is dat vaak van schokkend korte duur.

Dit kabinet ziet misdadigers als slachtoffers en wil ze vooral knuffelen via hulpverlening. Het is blijkbaar de geitenwollensokkensector die straks al die prachtwijken moet creëren. 

Dit kabinet denkt dat de oplossing ligt in magische termen als ‘wijkgerichte aanpak’ en ‘gedragscodes’. Hoezo gedragscodes? We hebben al gedragscodes, te weten de strafwetten. Waarom investeert het kabinet niet energie en geld in het handhaven van de strafwetten ipv zich in te laten met vage gedragscodes? Een van de eerste misstappen van het kabinet betrof het intrekken van een duidelijke wet die het mogelijk maakte om criminele Antillianen en Arubanen per kerende post terug te sturen naar waar ze thuis horen. Een blunder van jewelste.

Al het tuig moet van de straat. En de Marokkaanse straatterroristen het land uit. Wie onze gastvrijheid misbruikt om de beest uit te hangen is geen Nederlands paspoort waardig. En als het gaat om minderjarigen Marokkanen mogen wat mij betreft de ouders ook mee het land uit.
Begin maar met de veelplegers die dag in dag uit voor overlast zorgen. Die steden en dorpen, wijken en buurten onveilig maken, geweld gebruiken, homo’s mishandelen en vrouwen voor hoer uitschelden. Waarom pakt u er daar morgen niet een paar duizend van op? De Nederlandse burgers zullen u dan toejuichen. Doe dat in plaats van het oprichten van een fietsendiefstallenmeldpunt of het verbieden van de gloeilamp. Maar u durft, meneer de minister-president, het in alle lafheid niet en laat de burger opnieuw in de kou staan.

Mijn partij wil iets heel anders; het gezag weer terug bij de politie. Een veilig Nederland begint met een gezaghebbende politie die hard mag optreden en door het bevoegde gezag en de wet wordt ondersteund. Ik zeg: laat de politie winnen! En als het aan de Partij voor de Vrijheid ligt worden er vandaag nog minimumstraffen ingevoerd zodat rechters criminelen niet meer met een taakstraf naar huis kunnen sturen. Maar ook dat durft het kabinet niet.

Hoofdstuk 5 van het beleidsprogramma gaat over veiligheid maar verraadt met alle bepleitte dialogen, gedragscodes, preventieve maatregelen en buurtbemiddeling een blind vertrouwen in de flower-power aanpak van de jaren zestig.

Tenslotte het derde punt. Minder Islam.

Voorzitter, de woorden islam, islamisering en moskee komen niet 1 keer voor in de 84 pagina’s die het beleidsprogramma kent. Het woord samen staat er wel 278 keer in, het woord dialoog 84 keer maar het woord islam nul komma nul keer. De islam en de islamisering van Nederland bestaan voor dit kabinet blijkbaar niet. Het is alsof dit kabinet een plan heeft geschreven voor 1960. Het is een totale ontkenning van de realiteit. Ik neem dat het kabinet zeer kwalijk.

Wel schrijft dit kabinet over ‘radicalisering’. Een halve pagina lang. Maar niemand die te weten komt wie of wat er radicaliseert. Het staat er gewoon niet bij! Gaat het om de radicalisering van Eskimo’s? Of van geheelonthouders? Of van fans van FC Twente? We weten het niet want er wordt keurig omheengeschreven. Dat soort vaagheid kenmerkt dat malle beleidsboekje. Het staat mijlenver ver af van de realiteit van miljoenen Nederlanders.

Iedereen betaalt de prijs voor het multiculturalisme. Homo’s worden aan de lopende band in elkaar geslagen en vrouwen zijn niet langer veilig op straat. Bij de voetbalwedstrijd in Tilburg werden bejaarden gedwongen de Marokkaanse vlag te kussen. Iedereen loopt de kans het slachtoffer te worden van een ideologie die geen respect kent voor niet-moslims en die uit is op wereldheerschappij.

Minister Verhagen is bang voor een islamitische staat in Gaza. Ik ben ook bang voor een islamitische staat. In Europa. En in Nederland. En dan doel ik niet alleen op de moord op Theo van Gogh en de aanslagen in Madrid en Londen. In Nederland zien we ook de contouren van een islamitische intifada. We zien het elke week. De massale vechtpartijen in Amsterdam en Rotterdam, het slopen van het Hollandse zeilschip de Eendracht, en de Marokkaanse barbaren die het voetbalstadion in Tilburg sloopten, waar stewards met karatetrappen werden uitgeschakeld en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Terwijl tienduizenden vaak goed opgeleide Nederlanders ons land ontvluchten, importeren we vliegtuigladingen vol analfabeten uit het Marokkaanse Rif-gebergte en Turkse Anatolie, maar ook ontelbare Polen, Roemenen en Bulgaren die naar Nederland komen. Klaar en gewillig om hier gebruik te maken van onze uitkeringen, scholen, ziekenhuizen en woningen. Een ramp voor Nederland, een zege voor de Partij van de Arbeid. Want deze allochtonen moeten straks allemaal PvdA gaan stemmen.

In het Beleidsprogramma staat niets over de noodzakelijke beperking van de instroom, niets over de ramp die gezinsvorming heet, de ware motor van de massa-immigratie.

De Partij voor de Vrijheid staat voor een immigratiestop. Vijf jaar de grenzen helemaal dicht voor immigranten uit moslimlanden. Eerst vijf jaar assimileren en dan verder kijken of er nieuwe vreemdelingen bij moeten komen. En we willen er ook geen enkele nieuwe moskee in Nederland meer bij. En alle islamitische scholen moeten wat ons betreft vandaag nog worden gesloten.

Dit kabinet is na honderd dagen al wereldkampioen in het wegredeneren van wezenlijke problemen in de Nederlandse samenleving. Zo is het integratieprobleem nu een volkshuisvestingkwestie en denkt de minister van Wonen, Wijken en Integratie zogenaamde ‘aandachtswijken’ in ‘prachtwijken’ te kunnen omtoveren met een likje verf en wat extra jeugdhonken. Alsof Mohammed Bouyeri de moord op Theo van Gogh niet gepleegd zou hebben als zijn kozijnen een extra keer geschilderd zouden zijn.

Minister Vogelaar begon meteen goed. Haar eerste opmerking als minister ging over de burka. Die moesten we toch vooral zien als aanwinst voor Nederland. Ondertussen heeft zij veel moskeeën in Nederland bezocht. En die motie van de Kamer om de burka te verbieden voert zij natuurlijk niet uit. Ik kom daarom in het zomerreces met een initiatiefwetsvoorstel om het openbaar gebruik van de burka toch te verbieden.

De PvdA is kampioen schijnheiligheid. Als een dappere ex-moslim van die partij een comité voor ex-moslims opricht,    dan wordt hij door het socialistische partijkader als een verrader beschimpt omdat het eerlijk zeggen wat je vindt de PvdA moslimstemmen kost. Een heuse Stasi komt je dan begeleiden. De PvdA is de meest laffe partij van Nederland. Er loopt een lange weg van Willem Drees naar Wouter Bos en die weg loopt steil naar beneden.

Niet alleen de politieke elite faalt als het aankomt op de verdediging van het westen. Rechters vinden dat burka-dragers recht hebben op een uitkering, universiteiten accepteren het zelfs dat moslima’s een burka dragen bij hun examen en gaan vrouwelijke surveillanten regelen. Iedereen lijkt mee te werken aan de islamisering van Nederland. Ik hoop op een uitgebreide reactie van de minister-president op onze zorgen ten aanzien van de islamisering van Nederland.

Voorzitter, ik rond af. Het beleidsprogramma van dit kabinet is ronduit bagger. Het negeert de grote problemen waar Nederland voor staat. En dat is onverantwoord. Ons land schreeuwt om lagere belastingen, een keiharde aanpak van de criminaliteit en de het terugdringen van de islam. Maar het land krijgt een showkabinet met maatregelen uit de jaren zestig. Dit kabinet Balkenende is een ramp voor Nederland. Laten we hopen dat er snel weer verkiezingen zijn.


Tweede termijn

Mevrouw de Voorzitter. De antwoorden van de minister-president op vragen over de islam waren grenzeloos naïef. De minister-president zegt dat de islam niet in het beleidsdocument wordt genoemd omdat daarin ook niet gesproken is over het christendom, het hindoeïsme en het boeddhisme. Wat een onzin. Het waren geen boeddhisten die de boel onlangs kort en klein sloegen bij de voetbalwedstrijd in Tilburg. Het waren geen christenen die verantwoordelijk waren voor 9/11 en de aanslagen in Madrid en Londen en het was geen hindoe die Theo van Gogh afslachtte. Het zijn geen boeddhisten die homo’s in elkaar slaan en het zijn ook geen christenen die eerwraak plegen en vrouwen besnijden. De Westerse cultuur die gebaseerd is op de christelijk-joodse grondslag en de Verlichting heeft doorgemaakt, is echt niet hetzelfde als de achterlijke islamitische cultuur maar oneindig keer beter, beschaafder en fatsoenlijker.

Er is te veel islam in Nederland. Nederland islamiseert snel en dat moet met kracht worden bestreden.

Dit kabinet is nog verdoofd door het verschrikkelijke, politiek correcte multiculturalisme en het cultuurrelativisme. Het kabinet weigert Marokkaanse straatterroristen met hun ouders het land uit te zetten en weigert een immigratiestop voor mensen uit moslimlanden in te voeren. Dit kabinet wil niet minder maar juist meer moskeeën en islamitische scholen toestaan onder het mom van grondwettelijke vrijheden, terwijl dit vroeg of laat zal leiden tot het kwijtraken van onzer vrijheden. Wij zijn te tolerant tegen de intoleranten en dat is dom want gevaarlijk.

Een beschamend voorbeeld is minister Plasterk die gisteren op bezoek was bij het Nova College in Amsterdam. Volgens dagblad De Pers riep een Marokkaanse student daar: “Dit is mijn land niet maar als het mijn land zou zijn, zeg ik over homo’s: de kop eraf.” Volgens het Parool van vanavond zei minister Plasterk: “Een Marokkaanse jongen zei dat homo’s uit het raam moeten worden gegooid. Ik heb er maar een grapje over gemaakt.” Een grapje gemaakt over een Marokkaanse jongen die homo’s uit het raam wil gooien. Minister Plasterk kan nu wel zoveel hij wil de andere kant op kijken, maar het blijft een schande dat hij een grapje maakt over een leerling die zegt dat homo’s uit het raam moeten worden gegooid. Met zulke kabinetsleden heb je geen vijanden meer nodig.

Met de smoes van tolerantie capituleert dit kabinet voor de gewelddadige en intolerante islam en dat is onverantwoord. Nederland moet Nederland blijven, maar dit kabinet tekent de overgave. De Partij voor de Vrijheid zal nooit, maar dan ook nooit capituleren voor de gewelddadige islam en zal zich gesteund door een groeiend aantal kiezers – of u het nu leuk vindt of niet – blijven verzetten tegen de verdergaande islamisering van Nederland. Dat is onze taak, dat is onze opdracht en dat is in het belang van het behoud van ons mooie land.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5420 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties