Nederland weer van ons

Plenair debat ouderenbeleid 23 januari 2008

Voorzitter,

Mijn bijdrage aan het ouderendebat draag ik net als mijn fractievoorzitter tijdens de algemene beschouwingen op aan de ouderen van de Gasperilaan in Kanaleneiland te Utrecht.

Deze senioren worden al jarenlang geterroriseerd door Marokkaans straattuig. Ze worden bespuugd, uitgescholden, beroofd en mishandeld. De politie doet niets. Gesteld wordt dat het om ‘enige tientallen’ raddraaiers gaat, maar volgens de bewoners gaat het eerder om tientallen straatterroristen op elke straathoek. Eén van de senioren geeft aan berbers te willen leren, zodat hij een keertje terug kan schelden.
De ramen van de seniorenflat worden tientallen keren per jaar ingegooid. De senioren zijn, zoals bekend, achter een hek gezet omdat de politie de straatterreur niet meer aan kan. Met de hekken moet voorkomen worden dat scooterrijders na berovingen makkelijk bij de flat weg kunnen komen. Overigens gaan die berovingen met zulk grof geweld gepaard (vanaf scooters worden tasjes geroofd waardoor senioren ten val komen en soms zelfs over de stoep worden meegesleurd) dat slachtoffers wekenlang met botbreuken in het ziekenhuis liggen.
Gevolgen van het hek: de senioren moeten honderden meters omlopen om een boodschapje te doen. Er zijn letterlijk senioren met rollators van de stoep geplukt omdat zij dat fysiek niet trokken. Ondanks het hek dringt het straattuig (blijkens een recent bericht in de Telegraaf) gewoon de flat binnen en gaan daar door met schelden en bedreigen. De senioren voelen zich verschrikkelijk in de steek gelaten en kunnen de ellende nauwelijks meer aan. Zij betalen de rekening van de mislukte multiculturele samenleving en dat is een grof schandaal. Niet beroven, jennen of in het gezicht spugen ouderen help je met oversteken en je staat voor ze op in de tram. Het kabinet stelt dat ons land ouderenproof gemaakt moet worden. Terecht. Maar zullen we dan eerst beginnen met hufterproof!

Ik begin juist met dit voorbeeld omdat het tekenend is voor hoe wij omgaan met ouderen. De generatie die Nederland door de oorlog en door de wederopbouw heeft gesleept verdient het grootste respect. Alles wat we hebben danken wij aan hun. Onze welvaart, onze vrijheid, onze trots – het komt rechtstreeks van de mensen die ze in Amerika terecht ‘The Greatest Generation’ noemen.
Maar waar bestaat onze dank uit? We plaatsen ze achter hekken. Alsof het om dieren in de dierentuin gaat! Het tuig loopt vrij rond en onze oma’s en opa’s achter de tralies. DAT is Nederland 2008.
De Partij voor de Vrijheid vindt dat wij een ereplicht hebben tegenover de senioren. En zeker tegenover de mensen die de prijs moeten betalen voor de multiculturele samenleving.
Vz, laten we een daad stellen vandaag. Laten we onze helden eren. Laten we de mensen in de Gasperilaan een douceurtje geven. Even een weekje weg van de bedreigingen en de bespugingen. Ze hebben recht op vakantie en wel nu. Ik kondig meteen maar mijn eerste motie aan. Ik vind dat alle bewoners van het bejaardentehuis in de Gasperilaan onmiddellijk een weekje naar Spanje moeten, of waar dan ook naar de zon. En geef ze meteen driehonderd euro zakgeld mee. Als we criminele Marokkanen op vlinderreis naar Marokko sturen, Surinaamse junks naar Suriname en andere junks naar de Algarve (a 350 euro per dag) moet dit toch kunnen, lijkt me?
Maar we zeggen daarmee als samenleving iets dat niet in geld is uit te drukken. We zeggen: dank je wel voor je harde werken, bedankt voor het grootbrengen van je kinderen en de zorg voor je kleinkinderen. En we zeggen: in deze barre multiculturele dagen staan we achter jullie. Nederland is solidair. Veel plezier en… stuur een kaartje.

Ik neem aan dat alle partijen deze motie mede ondertekenen.

Het probleem in de Gasperilaan staat niet op zichzelf. Door heel Nederland zijn ouderen de dupe van de massa-immigratie. Omdat ze te leiden hebben onder onveiligheid en opgeschoten schorem, maar ook omdat ze blauw moeten liggen voor de linkse hobby’s van dit kabinet. Omdat ze de dupe zijn van verkeerde keuzes en van een kabinet dat zegt: eigen volk laatst.

Anno 2008 is het voor veel te veel ouderen geen pretje om in Nederland te leven. In de stukken wordt lieftallig gesproken over ‘verzilvering’ in plaats van ‘vergrijzing’. Maar voor zo veel ouderen geldt eerder: verpietering, verdrukking, vereenzaming, vervuiling en vernedering. Ouderen die het kunnen betalen verlaten de wijk, de stad, het land. Kwetsbare en armere ouderen kunnen daarentegen geen kant op en zitten gevangen, zelfs achter hekken.

De ouderenzorg in ons land is anno 2008 beroerd: 
• 28% van de mensen in een verzorgingshuis is ernstig ondervoedt en nog eens ruim de helft loopt groot risico daarop, opgeteld is dat meer dan driekwart van de bewoners (LPZ, 2007),
• De kans om in een Nederlands verpleeghuis doorligwonden (decubitus) te krijgen is drie maal hoger dan in Duitsland (LPZ, 2007),
• Ouderen wordt van alles afgepakt zoals het gratis koffiekoekje, het maken van kerstkaarten en wellicht het moeten betalen van wasgeld. Badinerend wordt het minimum aan zakgeld van 300 euro per maand van ouderen die in een zorginstelling wonen de ‘piepgrens’genoemd (CVZ, Telegraaf, 18 okt 2007),
• 1000 ouderen vonden in 2006 onnodig de dood door hitte (Telegraaf 30 jan 2007),
• Een derde van de vijftigplussers die zorg nodig heeft krijgt dat helemaal niet. Niet van familie, niet van vrienden en ook niet van hulpverleners (Verschillen in Verzorging, SCP),
• Veel ouderen worden mishandeld en durven dit niet te vertellen. In ruim 60% van de gevallen gaat het om verplegend personeel. Oorzaken worden onder andere gevonden in overbelasting, onkunde en onwetendheid. (Je ziet het pas als je het gelooft, LPBO),
• Er is nu al veel te weinig personeel in de verzorgingshuizen en er is te weinig tijd voor een praatje of een ommetje de verzorgers rennen zich een slag in de rondte (tot 2011 5.800 in de verpleging en 22.300 in de verzorging volgens arbeidsmarktbrief 2007)
• Medewerkers in de zorg hebben een te laag salaris. In de nieuwe CAO verdwijnt ook nog eens de reiskostenvergoeding voor het grootste deel waardoor een inkomen met 180 euro per 4 weken kan kelderen (loonstrookje mv. Beerse, 22 jan 2008),
• En het mooie daarentegen is dat medewerkers in de zorg die doorgaans slechts 5,5 week vakantie per jaar hebben – drie keer zo weinig als de kamerleden hier – zich massaal hebben aangemeld als vrijwilliger bij de Zonnebloem. De Zonnebloem organiseert reizen voor gehandicapten en heeft zo’n 7000 vrijwilligers. De zorgmedewerkers leveren een vrije week in om zich alsnog extra in te zetten op hun vakgebied. En waarom? Om dat er in die vakantieweken door een 1 op 1 bezetting wel ruimte is voor het geven van liefde, genegenheid,  verzorging en ruimte.
• Meer dan de helft van de zorgmedewerkers geeft bij hun vertrek aan dat ze hadden willen blijven als aan bepaalde voorwaarden (o.a. salaris) was voldaan (arbeidsmarktbrief 2007),
• De thuiszorg wordt gesloopt. Meneer Harmsen raakt zijn vaste thuiszorghulp kwijt en vervuilt, terwijl de staatssecretaris aan het kerstdiner zit (ZEBLA, Meneer Harmsen wacht op hulp, 23 december 2007)
• Ouderen die de bijsluiters bij medicijnen niet snappen gaan eerder dood (MC, 20 jul 2007),
• 400.000 ouderen in zorginstellingen zijn vorig jaar gevallen (ND, 29 dec 2007),
• En er zijn het afgelopen jaar zo’n 300.000 fouten gemaakt met medicijnen en infusen (Mipfona, platform voor meldingscommissies in de zorg, 29 dec 2007),
• Aan de veeleisendheid van moslims wordt wel voldaan doordat ze mannelijke artsen mogen discrimineren door hen te weigeren op het enkele feit dat het mannen zijn, dat ze weigeren door een mannelijke broeder gewassen te worden, dat de overheid tolken en vertalers voor hen betaalt, dat ze halal-vlees mogen eisen en zelfs dat er in hun eigen taal gesproken wordt (AD, 18 nov 2007),
• Er zijn verzorgingshuizen zijn die maar liefst 650 dieetcombinaties hebben bedacht om aan alle dieetwensen van de dertig in hun verpleeghuis wonende nationaliteit te voldoen (29549, bijlage 4.4),
• Een AOW-tje komt neer op 927,75 euro netto per maand voor een alleenstaande en 1278,24 euro netto voor een stel (SVB),
• Ruim 18% van de ouderen heeft geen aanvullend pensioen en ruim 20% minder dan 2.178 euro (29389-5),
• De pensionado’s willen graag zorg tegen vergelijkbare kosten maar de zorgverzekeringen werken met standaardvergoedingen (CVZ),
• Jaarlijks komen 1500 ouderen in het ziekenhuis door een val op straat en 32 van hen komen hierdoor te overlijden (Telegraaf, 10 jul 2007),
• Het kabinet bezuinigt honderden miljoenen euro’s op de ouderenzorg onder andere door de ondersteunende begeleiding (hulp bij boodschappen doen, invullen formulieren, etc.) niet meer te vergoeden voor mensen met suikerziekte, Alzheimer, MS (somatische aandoeningen, begroting 2008),
• Het ouderenvervoer is dramatisch slecht. Ouderen moeten veel en veel te vaak uren wachten voordat de taxi er is en komen zo vaak te laat in het ziekenhuis of op familiebezoek. Omdat combinatieritten nog altijd toegestaan zijn moest recent een 89-jarige dame een hellerit van 6,5 uur doormaken zonder eten, drinken of een plaspauze omdat haar reis werd gecombineerd met die van iemand anders (Telegraaf, 23 nov 2007),
• De bouwcultuur zit op slot. Een ‘kangoeroewoning’ op een eigen kavel bouwen om de zorg voor bijvoorbeeld je ouders te kunnen vangen is nog altijd een utopie en algemene bouwaantallen worden keer op keer niet gehaald,
• Buurtwinkels, postkantoren, banken en bushaltes verdwijnen in rap tempo uit de wijken (RMO, 29549 4-5 p. 92),
• Banken zetten ouderen in de kou als het gaat om pinnen en overschrijvingen,
• Zorginstellingen zijn in groten getale simpelweg niet brandveilig (2070805160, steekproef april, AO WWI 22 jan 2008),

En dan de problemen met massa-immigratie in het licht van ouderenbeleid anno 2008:
• In uitgaven van het Centraal Planbureau, onder andere over de gevolgen van immigratie voor onze economie, is uitvoerig becijferd dat de kosten van de komst van niet-westerse migranten naar Nederland veel groter zijn dan de baten. Het is dus grote onzin om migratie in zijn huidige vorm als oplossing voor economische problemen als de toenemende vergrijzing te zien. (CPB, Immigration and the Dutch Economy, jun 2003), Juist door allochtonen is de druk op sociale voorzieningen groot:
• De voor de arbeidsmarkt verworven migranten belanden massaal in de WAO (29389-5 p.11),
• Meer dan de helft van de Turkse en Marokkaanse mannen tegenover minder dan 20% van de Nederlanders in de leeftijd van 55-64 jaar leeft van een WAO-uitkering. (SCP, GWAO’03, tabel 3.2),
• Minder dan 10% van de Turken en Marokkanen in de leeftijd 55-64% tegenover ruim 40% van de Nederlanders werkt nog. (SCP, GWAO’03, tabel 3.2),
• 96% van de Marokkaanse vrouwen van boven de 65 jaar tegenover 11% van de Nederlanders heeft nooit betaald werk gehad. (SCP, GWAO’03, tabel 3.3),
• Een op de drie van de Marokkaanse mannen tegenover 6% van de Nederlanders van 55-64 jaar leeft van een bijstandsuitkering. (SCP, GWAO’03, tabel 3.7),
• Turken en Marokkanen maken zeven keer zo vaak gebruik van algemeen maatschappelijk werk dan een Nederlander. (SCP, GWAO’03, tabel 9.20),
• Meer dan de helft van de Marokkanen en Turken van boven de 64 jaar heeft moeite tot zeer veel moeite een gesprek in het Nederlands te voeren. (SCP, GWAO’03, tabel 5.3),
• 41% van de Turken vindt het normaal de huisarts tenminste 1 tot twee keer per maand te bezoeken. (Zorg en welzijn voor Turkse, Surinaamse en Molukse ouderen in Nederland, Samenvatting van het Nederlandse deel van het Europese project: Minority Elder Care, April 2005),

Tegen dit alles wordt gesteld dat Nederland er goed voor staat als het gaat om de kwaliteit van de ouderenzorg. (AARP 2004, 29389-5 p.3), terwijl andere onderzoeken juist aantonen dat Nederland niet meer dan een middenmoter is als het gaat om tijdige en effectieve gezondheidszorg (Commonwelth Fund, Health Affairs) (relatief meer formele zorg dan informele zorg volgens Verschillen in Verzorging van SCP)

Meest belabberde is dat in alle vandaag voorliggende stukken geen woord gerept wordt over de onveiligheid van ouderen, behalve dan wanneer het kabinet de stuitende uitspraak doet dat het ‘bewustzijn van ouderen de angst voor beroving doet toenemen’. (29389-5, p. 25) Ik hoef de ervaringen van de senioren van de Gasperilaan niet te herhalen.
Over ‘gated community’s’ zou niet spastisch en afwijzend moeten worden gedaan. Juist zal er veel meer gedaan moeten worden om aantrekkelijke, veilige woongebieden te maken met een gewenst (!) hek eromheen en een beveiliger bij de poort. En het tuig moet van de straat. Niet de oudere, welgestelde man of vrouw moet de wijk, de stad en het land uit, maar het tuig dat de grote steden tot ghetto’s maakt. In het Grote Stedenbeleid kan de veiligheid van de buurt al jaren een centraal thema zijn, het haalt tot nu toe allemaal helemaal niks uit. (29389 5, pag. 54)

Het theekransje is nu echt voorbij en ik hoop dat u inmiddels uit uw winterslaap ontwaakt ben. Dit is 2008. Nu naar de toekomst.

Onzinnig positiviteitsdenken voert de boventoon in alle stukken over het toekomstige ouderenbeleid en juist dat heeft de mogelijkheid om krachtige oplossingen te vinden verlamd. Het heeft helemaal geen zin om voortdurend te wijzen op positieve ontwikkelingen zoals het gegeven dat we langer gezond oud zullen worden omdat dat dát nu juist de levensfase is waarin de overheid geen taak heeft. In de derde levensfase (tussen de werkzame en laatste fase) moet de overheid ouderen lekker laten genieten van hun pensioen en gezondheid. En dan is het zo stuitend wanneer die overheid op een raar toontje spreekt over ouderen in hun ‘tweede puberteit’. (28389-5)

“Tijdens de ontwikkeling van deze kabinetsvisie en de discussies met verschillende gesprekspartners rijpte het inzicht verder dat we ouderdom en vergrijzing wellicht te veel problematiseren, als een lot dat over ons heen komt wordt beschouwd”, schrijft de staatssecretaris. “Het probleem van de arbeidsparticipatie van ouderen; het probleem van de kosten van de vergrijzing voor de gezondheidszorg; het probleem van de sociale participatie van ouderen; het inkomensprobleem van ouderen etc. etc.”, vervolgt ze. (29389 5, pag. 6)  Maar het is juist door dit ‘inzicht’ dat u steeds verder af bent komen te staan van het formuleren van concrete en afrekenbare doelen en dus van oplossingen.

De overheid heeft pas een taak en een aanzienlijke taak in de vierde en laatste levensfase. Als ouderen hulpbehoevend worden, het niet meer zelf kunnen en dikwijls op een tochtig hoekje staan te verkneukelen en juist dan laat die overheid het zo vaak afweten. Dan haalt de overheid de botte bijl erbij.

Dan wordt er ineens gesproken over, ik citeer: “Door tijdig te kiezen kan er eerlijk gedeeld worden en kan voorkomen worden dat burgers onrealistische verwachtingen koesteren over wat de overheid vermag.” (29389 5, pag. 31) Eerlijk? En vervolgens: “Om de AOW in de toekomst welvaartsvast te houden wil het kabinet van ouderen met een relatief hoog inkomen een bijdrage vragen. Deze ouderen kunnen bijdragen door langer door te werken of door het betalen van een extra heffing na het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Deze maatregel gaat gelden voor mensen die geboren zijn na 1945.”
De Themacommissie Ouderenbeleid sluit zich moeiteloos aan bij het kabinet. Beiden hebben het mis. Het gaat hier natuurlijk wèl om verworven rechten van de ouderen die met bloed, zweet en tranen dit land vanaf de tweede wereldoorlog vanuit het puin weer hebben opgebouwd. Die hun kinderen hebben grootgebracht en die zich scheel hebben betaald aan een spilzieke overheid en de rekening hebben moeten betalen voor het ideaal van de multiculturele samenleving.

Onbestaanbaar is het gemak waarmee afscheid genomen wordt van de verzorgingsstaat, ik citeer: “positieve dimensie die vergrijzing in zich draagt is bezinning op de verzorgingsstaat.” (29389-1, p4) Van de verzorgingsstaat, het laatste stuk Oerhollandse beschaving, wil het kabinet nu af. Tientallen jaren lang was de overheid te laf om op het gebied van werk, taal en cultuur van de immigranten te eisen dat ze zelf ‘al het redelijke deden om zich die sociale zekerheid en vrijwaren tegen gebreken te verschaffen’. Van de Nederlanders werd wel een groot offer gevraagd voor het symbolische geldelijke offer dat de overheid meent te moeten plengen op het ‘altaar van de immigratiepolitiek’. Nederland zal moeten kiezen. Of je hebt een verzorgingsstaat of je bent een immigratieland. Dit kabinet kiest voor nog meer allochtonen. De Partij voor de Vrijheid is er trots op te kiezen voor de mensen die dit land hebben opgebouwd. De PVV kiest voor de verzorgingsstaat.

De botte bijl gaat ook op voor de onmetelijke en beslist onmogelijke taak om tot 2020 500.000 extra medewerkers voor de zorg te werven, ik citeer: “Als door de verhoging van de zelfstandigheid cliënten het beroep op de AWBZ-zorg met 10 % zouden beperken, zou dit een besparing van ± 90.000 arbeidsplaatsen op kunnen leveren.” (arbeidsmarktbrief zorg 2007). Dit becijfert een rekenwonder of liever gezegd een kluns. Het betekent namelijk niets anders dan het afknijpen en schrappen van 10% van de noodzakelijke langdurige zorg voor de mensen die dat domweg nodig hebben. Zo kom je in ieder geval niet aan extra personeel. 

De volgende botte bijl komt op het bordje van de jonge generatie die geboren zijn tussen 1971–1985. Zij worden de ‘prinsen en prinsessengeneratie’ genoemd. (29549 – 8) Nou, ik voel me helemaal geen prinses, vz, de jongere generatie van nu is de DOKgeneratie. Zij kunnen dokken, net als hun ouders en grootouders voor de tientallen jaren durende nasleep van het waanidee van de multiculturele samenleving.

Maar voor de allochtonen moet natuurlijk wel lief gedaan worden, ik citeer: “bepaalde groepen ouderen blijven relatief kwetsbaar in de samenleving als gevolg van afkomst uit een ander niet-westerse cultuur” (29389-1)

Het is helemaal niet gek dat sommige deskundigen spreken van een biologische tijdbom met desastreuze sociale gevolgen. Dat de staatssecretaris dat onnodig somber acht, duidt op een gebrek aan realiteitszin, aan een gebrek aan verantwoordelijkheidsGEVOEL. (29389-5, p. 1)

Rare bangmakerij is er als het gaat over Europa, ik citeer. “Als Europa er niet in slaagt een eenheid te worden en als we tegelijkertijd niet in staat zijn meer eigen verantwoordelijkheid bij burgers en marktpartijen te leggen, zullen we grote problemen krijgen met zowel het economische als maatschappelijke draagvlak voor onze collectieve voorzieningen” en andersom: dan zal de kans op een mooie toekomst voor ouderen in het perspectief van de vergrijzing aanzienlijk groter zal zijn. (29389 5, pag. 30) Jaaaaaahooooorrr! Hoe dan? Tot nu toe betalen we alleen maar miljarden meer aan Europa dan we terugkrijgen. Europa gaat onze problemen echt niet voor ons oplossen. Dit soort ‘wishfull thinking’ kun je alleen verwachten van een overheid die de weg kwijt is.

De voorstellen van de Themacommissie Ouderenbeleid zijn over het algemeen lief en goedbedoeld en de PVV kan de meeste voorstellen dan ook ondersteunen. Er wordt echter geen daad gesteld door daadwerkelijk concrete en afrekenbare doelen te vragen voor de majeure problemen die het toekomstige ouderenbeleid voor haar kiezen krijgt.

Er worden suggesties gedaan om het probleem van de toename in de personeelsbehoefte het hoofd te bieden, zoals verbetering van de opleiding en afschaffing van lesgeld. (29549 / 4-5 TO) Er wordt voorgesteld poliklinische zorg dichter bij de mensen te leveren. Een goed punt omdat ouderen en zieken minder mobiel zijn en het aantal patiënten tot 2020 met meer dan de helft zal stijgen. (29549 / 4-5 TO) Voor dementiepatiënten wordt geopperd nieuwe, kleinschalige woonvormen en te ontwikkelen en een jaarlijkse toename van 1300 verpleeghuisplaatsen voor dementiepatiënten. Goed voorstel in het licht van de verwachting dat het aantal mensen met dementie naar verwachting stijgen van circa 175.000 nu tot 320.000 in 2030 (29389 nr.5). Er dient in de zorg ook (meer) aandacht te zijn voor “gewone zaken”, zoals voldoende eten en drinken door ouderen ter voorkoming van ondervoeding en uitdroging stelt de commissie, dat is de spijker op zijn kop! Nu nog concrete en afrekenbare doelen. Design for all is een schot in de roos, want inderdaad een woning die voor ouderen geschikt is, is geschikt voor iedereen en openbaar vervoer dat geschikt is voor ouderen is tegelijkertijd een verademing voor moeders met kinderwagens. (29549 / 4-5 TO) Toch pakken ook hier donkere wolken zich samen. De bouwopgaven worden bij lange na niet bereikt en regelgeving is te benepen.
Welzijn dient volgens de Themacommissie een meer centrale plaats te krijgen. (29549 / 4-5 TO) maar is het nou niet juist zo dat wanneer ouderen in een veilige buurt wonen, in een huis wonen dat hen past, de zorg krijgen die ze nodig hebben en een inkomen dat volstaat dat het met het ‘welzijn’ dan al een stuk beter zit?

Waar moet de overheid wel mee bezig zijn? Concrete en afrekenbare doelen op het gebied van wonen, veiligheid, inkomen en kwaliteit zorg. Afrekenbare doele om het doorliggen, ondervoeding, uitdroging, vallen, mishandeling, verwarring, en vervuiling terug te dringen.

Zoals ik al zei zijn er tot 2020 500.000 extra medewerkers in de zorg nodig. Zij zullen de zorg voor u straks moeten waarborgen. Het aantal chronisch zieken stijgt de komende 20 jaar met 40 % en de zorgvraag neem in 15 jaar met 50 % toe. Het actieplan van de staatssecretaris bevat maatregelen die op korte en de middellange termijn resultaten moeten bieden maar zonder dat er concrete, afrekenbare doelen zijn gesteld. Het stellen van concrete en afrekenbare doelen is belangrijker dan het instellen van een Langere Termijn Commissie. Het is nogal een omvangrijk en beslist onoplosbaar probleem. Al is het alleen al om de verwachting dat het totale arbeidsaanbod tot 2020 groei met 250.000 terwijl er in de zorg het dubbele van dat aantal nodig is. (arbeidsmarktbrief zorg 2007)

Wanneer er sprake is van zulke enorme problemen zoals die er zijn in het toekomstige ouderenbeleid, dan moet er centrale verantwoordelijkheid zijn en genomen worden. Dat is wat van een betrouwbare overheid mag worden verwacht. Er moeten honderdduizenden woningen gebouwd en aangepast worden, een half miljoen medewerkers in de zorg erbij en er is nu al sprake van een belabberde kwaliteit van de zorg die sterk moet verbeteren en ga zo maar door. 

Het kabinet stelt, ik citeer: “Versnippering beleid wordt beste voorkomen door coördinerende bevoegdheden vooral bij de burger of zo dicht mogelijk bij de burger te leggen.” (29389 6, pag. 28) Niet dus. Dit is het afschuiven verantwoordelijkheid. Er moet een bewindspersoon zijn die verantwoordelijkheden naar zich toe trekt in plaats van afschuift of erger uitstelt. Het gaat om centrale aansturing ipv decentrale. Centrale, overkoepelende verantwoordelijkheid moet bij een minister voor ouderenbeleid liggen.

Voorstellen PVV:
• Het moet niet zo zijn dat ondersteunend, verplegend en verzorgend personeel op een bepaald punt in hun carrière slechts alleen nog maar door een managementfunctie (en dus niet meer met de handen aan het bed) omhoog kunnen in salaris. Stel het aantal managers naar beneden toe bij en laat hen met behoud van salaris weer een uitvoerende taak vervullen. Wanneer de overhead van gemiddeld zo’n 30% (CBS) teruggebracht wordt naar 20% levert dat al snel zo’n 18.000 extra paar handen aan het bed op zonder dat er geld bij hoeft. (overheadplan)
• Het inkomen van verplegers en van alle werkende Nederlanders willen we fors verhogen (7%) door stevig te schrappen in allerlei uitgaven van de overheid. EU (4,5% mld), ontwikkelingshulp (3,4 mld), EZ (3,7 mld) cultuur/ media/ Antillen (1,3 mld), ambtenarij ( 3,1 mld). In totaal zo’n 16 miljard. AOW-ers krijgen er in dit plan 4% extra AOW bij. (Plan voor een Nieuwe Gouden Eeuw)
• Het Bouwbesluit 2004 zorgde voor aardige verbeteringen (vrije hoogte, luiere trap, drempelvrij, bredere gangen) van nieuwe woningen. Juist deze normen groeien met de vergrijzing mee. Regelmatigere evaluatie en aanpassingen van het Bouwbesluit zijn dus zeer van belang bij een zich steeds ontwikkelende maatschappij en uitgangspunt van het levensloopbestendig bouwen. Evalueer elke twee jaar het bouwbesluit. Er is daarnaast een krachtige centrale sturing nodig om de bouwcultuur te doorbreken. Ontwikkelaars bouwen volgens de wet, minimumeisen worden maximumeisen en letterlijk geen millimeter meer. (Woonomgevingskeurmerk bij Bouwbesluit positief, maar vooral dus grondig verankeren)
• In een aangenomen motie uit 2001 werd de regering verzocht de numerus fixus voor geneeskunde af te schaffen. Het aantal opleidingsplaatsen werd in de tussentijd uitgebreid van iets boven de 2000 naar 2780. Dat is geen afschaffing. Schaf numerus fixus af. Iedere specialist is nu en in de toekomst hard nodig. Al is het maar dat arts-assistenten de ziekenhuizen buiten kantooruren niet meer draaiende hoeven te houden.
• Motie: Luier, glaasje water en een broodje kaas

Gevolgen massa-immigratie erkennen en keren. Het kabinet wordt zich er langzaam maar zeker ook van bewust dat inwoners van niet-westerse afkomst ook oud worden. (29389 5, pag. 12) Dat is heimelijk laat. Allochtonen vormen nu 19,2% van de bevolking, in 2030 is dat 27,8% bevolking.” (29 549 4-5)
Het kabinet doet de stuitende uitspraak, ik citeer: “Jongeren hebben het vooruitzicht te moeten betalen voor voorzieningen die er niet in dezelfde mate zullen zijn wanneer ze zelf oud worden of wanneer het om allochtone jongeren gaat: voorzieningen waar hun ouders beperkte toegang tot hebben.” (29389 5, pag. 33) WAT? Allochtonen hebben samenleving altijd alleen maar enorm veel gekost! Ik vraag u deze tekst terug te nemen.

Het onderzoek van “Regioplan beleidsonderzoek” heeft aan het licht gebracht dat elke vreemdeling, die in het kader van de remigratiewet vrijwillig terugkeert naar het land van herkomst, de schatkist over een periode van 10 jaar maar liefst € 33.531 oplevert. Dus zelfs met de betaling van zeer forse terugkeer¬premies aan deze vreemdelingen, wordt er enorm veel geld bespaard op uitgaven voor zaken als uitkeringen, huursubsidie, gezondheidszorg en onderwijs. Deze uitgaven zouden wel moeten worden gedaan als de remigrerende vreemdelingen in Nederland zouden zijn gebleven. Dus ook voor wat economie betreft geldt: geen immigratie maar remigratie.

De-islamiseren ouderenzorg. De oudere en zorgbehoevende moslim is zeer veeleisend en heeft in grote mate de samenleving al veel geld gekost. De vraag is of autochtoon en allochtoon wel voor elkaar wil zorgen, in toenemende mate is dat niet het geval. Voortdurend wordt er beknibbeld en bezuinigd op ouderen en hun voorzieningen, het heeft dus geen enkele pas moslims aparte te behandelen en meer te geven dan de Nederlandse ouderen.
De veeleisendheid van moslims moet worden gekeerd door niet meer toe te staan dat ze mannelijke artsen mogen weigeren en dus discrimineren op het enkele feit dat het mannen zijn, dat ze weigeren door een mannelijke broeder gewassen te worden, dat de overheid tolken en vertalers voor hen betaalt, dat ze halal-vlees mogen eisen en zelfs dat er in hun eigen taal gesproken wordt in aparte zorginstellingen.

Zo moet het dus niet. de-islamiseer de ouderenzorg.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2595 gasten

donaties

doneer

Nederland
English