Nederland weer van ons

Algemeen Overleg Wmo 

Het komt wel eens voor dat je onderweg bent een verkeerde afslag neemt. De meeste mensen keren dan terug naar de weg waar ze van afkomen. Een enkeling vind de weg terug niet en raakt verdwaald. Zo gebeurt dat in de politiek regelmatig. Dat geldt ook voor de Wmo. De afslag die genomen is was de verkeerde.

De twee voorgestelde reparaties van de staatssecretaris zullen daar ook niets aan veranderen. 

Terugkijkend naar de gedachte achter de totstandkoming lezen we dat de Wmo bedoelt was als, ik citeer: ‘Samenhangend lokaal beleid om participatie van alle burgers mogelijk te maken en te bevorderen, uitgevoerd dicht bij de burger door een daarvoor goed toegeruste gemeente’. Dik een na de invoering concluderen we dat de Wmo wellicht wel van het Rijk naar de gemeenten kwam, dichterbij kwam de zorg echter niet. De huishoudelijke zorg komt juist veel verder van mensen af te staan als zij hun trouwe medewerker wordt afgepakt. Afgepakt en niet ‘moeten missen’ zoals mijn Kamervragen onder verantwoordelijkheid van voorzitter Verbeet werden gecensureerd. En ook vandaag nog is het voor thuiszorgmedewerkers onzeker hoe hun baan er in de toekomst uit zal zien.

De tweede ondergeschoven maar voornaamste reden was dat het met het ‘schoon aan de haak’ overhevelen van de 1,1 miljard euro van de AWBZ naar de gemeenten met de nieuwe wet geld uitgespaard kon worden wat de gemeenten op hun beurt weer vrij mogen besteden. Listig werd dat als volgt in de wet omschreven:‘De verantwoording daarover dient primair plaats te vinden op gemeentelijk niveau, waarbij buiten de zorgplicht geen beperkingen vanuit de rijksoverheid worden opgelegd aan de gemeentelijke beleidsvrijheid.’ Dat is niet alleen een perverse prikkel, het is een misdadige prikkel. Ouderen en hulpbehoevenden worden afgeknepen van noodzakelijke zorg en de gemeente maakt plannetjes over hoe zij de middelen anders kunnen besteden.

Half november diende ik een motie in om het Wmo-budget te oormerken voor de Wmo doelgroepen zoals ouderen en gehandicapten. Die motie kon alleen op steun van de SP rekenen. Nu blijkt dat er zo’n 200 miljoen euro over is. Ik vraag de staatssecretaris met klem om te bewerkstellingen dat gemeenten die geld over hebben dat nog even niet van een leuke nieuwe bestemming tijdens de voorjaarsnota te voorzien want er moet nog een hoop ellende in het land hersteld worden.

Ten tweede laat dit enorme bedrag niks moois zien. Het is weggehaald bij concrete zorg aan mensen die hulpbehoevend zijn en wordt straks waarschijnlijk uitgegeven aan allerlei geldverslindende subsidies voor probleemjongeren of milieuclubs waarbij we aan het einde van de rit toch weer moeten concluderen dat vooraf gestelde doelen niet zijn bereikt, het geld op is en de belangenclubs in de tussentijd wel een dikbelegde boterham hebben gehad.

Voor de PVV gaan ouderen en gehandicapten voor straattuig, verslaafden en milieufanatici.

Derde fiasco is het afschuiven van verantwoordelijkheden aan 422 gemeenten die hun taak weer allemaal net ietsje anders vormgeven. De sts geeft vervolgens aan dat ze er, ik citeer: “Ik ben er niet voor de individuele situatie.” Haar bestuurskracht bestaat er uit dat ze de voorwaarden schept die gemeente in staat stellen hun wettelijke taak zo goed mogelijk te vervullen. Wat als gemeenten hun wettelijke taak, de zorgplicht, niet vervullen? U heeft hoegenaamd geen controle-instrumenten. Achter een individuele situatie gaat veelal een scala aan overheidsfalen schuil. Maar daar wenst de staatssecretaris niet over te gaan.

Het domme aan de Wmo is dat die aardverschuiving van HH2 naar HH1 onnodig is. De zorg - en dus ook de HH2 - groeit met 2,5-4% per jaar, al die medewerkers zijn dus hard nodig. Stop daarom met onrust stoken mevrouw de staatssecretaris.

Door uw tussenrapportage staat voor de PVV één rode streep. Schaf de Wmo af. Schaf op zijn minst de alfahulpconstructie af. Schaf de aanbesteding af. Voer minimumtarieven in. We zullen de wetsvoorstellen van Kant daaromtrent steunen. En geef meneer Harmsen zijn vaste thuiszorghulp terug.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3035 gasten

donaties

doneer

Nederland
English