Nederland weer van ons

Nog niet zo lang geleden is de Kamer op werkbezoek geweest in Groningen. Een van de gedupeerden vertelde: “Als er zich ergens op de wereld een ramp voltrekt, staat Nederland vooraan om te helpen en om geld te sturen. Groningen is óók een rampgebied – nota bene binnen onze landsgrenzen –, maar hulp blijft uit.” Inderdaad, Voorzitter, zo is het.

Er worden miljarden naar Afrika gestuurd, maar onze eigen mensen, de Groningers, worden compleet aan hun lot overgelaten. En dat is schandalig; zo ga je niet met je eigen mensen om!

De schadeafhandeling ligt helemaal stil. Eerst legde premier Rutte de schuld schaamteloos bij de Groningers neer, maar dat viel niet in goede aarde. Vervolgens zei hij dat het aan de lange kabinetsformatie heeft gelegen. Maar, Voorzitter, de heer Buma ontkent dit: volgens hem speelde de formatie helemaal geen rol! Wat een schimmigheid! Hoe zit het nu?

Feit blijft dat er een aardbeving voor nodig is – nota bene de zwaarste in vijf jaar tijd – als aanleiding om hier te staan debatteren in een poging de minister eindelijk in beweging te krijgen.

Afgelopen week heeft de minister Zeerijp bezocht. En het was een aanfluiting. Contact met bewoners ging hij angstvallig uit de weg, hij kwam niet met het begin van een oplossing, en trapte alle mogelijke open deuren in door te zeggen er zelf óók ‘moedeloos en gefrustreerd’ van te worden. Is dát nu de daadkracht van deze minister? Of beter gezegd: het ontbreken daarvan? Wat een slappe hap!

De schadeafhandeling ligt helemaal stil, en dat is schandalig. Iedereen die verantwoordelijkheid draagt – de premier, de minister, de Nationaal Coördinator, de NAM – verschuilt zich achter het ontbreken van een schadeprotocol. Maar, Voorzitter, hoezo ‘wachten op een schadeprotocol’? Hoezo ‘schades worden niet in behandeling genomen’? Wat een flauwekul!

 

Want schadeprotocol of niet – feit is en blijft dat de NAM wettelijk aansprakelijk is voor de ontstane schades. Niemand die dat in twijfel trekt. Het kan toch niet zo zijn dat de NAM zich, wegens het ontbreken van een protocol, aan haar wettelijke aansprakelijkheid onttrekt en dat de schadeafhandeling daardoor helemaal stilligt! Waarom wordt er alleen maar getraineerd en gefrustreerd?

Voorzitter, het is schandalig hoe er met de Groningers wordt omgegaan, en zeker als je je realiseert hoeveel er de afgelopen decennia niet aan het Groningse gas is verdiend! De aardgasbaten voor de overheid bedragen ondertussen honderden miljarden! En de NAM heeft tientallen miljarden opgestreken. De hulp die de Groningers nu nodig hebben om er weer bovenop te komen, valt in het niet bij hoeveel er aan de Groningers is verdiend én valt in het niet bij alle leed en verdriet die hen zijn aangedaan.
Aangedaan door de falende regering die burgers in de steek heeft gelaten. Aangedaan door de falende NAM die – opeens, uit het niets – heeft voorgesteld om de gaswinning te verlagen. Wat een open deur! Natuurlijk moet dat gebeuren! Maar bedenkt u zich eens goed, Voorzitter: waarom komt de NAM met dit voorstel? En waarom uitgerekend nú en niet veel eerder? Omdat de boel gigantisch uit de klauwen loopt en de NAM ons daarom probeert voor te spiegelen: “Kijk ons eens meedenken aan een oplossing!” Wat een brutaliteit! Wil de NAM écht een oplossing? Dan gaat zij betalen, en niets anders dan dat!

Minister, ga het regelen! Geld naar Afrika sturen kunt u immers ook.

De hoogste prioriteit moet een adequate schadeafhandeling zijn – maar dan wel zonder bijbedoelingen. Dieptriest is het dan ook dat vooral de linkse partijen en andere linkse clubjes de Groningse nationale ramp aangrijpen voor het verkondigen van hun eigen agenda: de duurzaamheidsagenda. We plempen heel Groningen vol met windmolens, maken woningen klimaatneutraal, en dan stoppen de aardbevingen vanzelf. Onzin. Volksverlakkerij!

Pas op, zeg ik daarom: partijen die dit zeggen, zeggen dat uit ideologische overwegingen. Niet uit compassie voor de Groningers, maar over de rug van de Groningers – en dat hebben ze niet verdiend!

Wat de Groningers wél hebben verdiend, is dat de ellende wordt opgelost. Dat heet niet ‘duurzaamheid’; dat heet gerechtigheid.

1.
De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het rechtssysteem geen schadeprotocol vereist om tot schadevergoeding over te gaan,

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat – óók zolang er nog geen schadeprotocol is – de NAM zich niet aan haar wettelijke verantwoordelijkheid onttrekt en gemelde schades in behandeling worden genomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kops

2.
De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het plaatsen van tiltmeters in de provincie Groningen een oude toezegging van de minister van Economische Zaken is (februari 2013),

constaterende dat de tiltmeters nog altijd niet zijn geplaatst,

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat er op uitgebreide schaal tiltmeters in de provincie worden geplaatst en dat meetdata beschikbaar komen voor bewoners en andere belangstellenden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kops

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3195 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties