Nederland weer van ons

Voorzitter, vele, vele miljoenen mensen in Nederland en in het buitenland hebben mijn film Fitna de afgelopen dagen bekeken en ik ben verheugd en trots, dat er inmiddels tienduizenden positieve reacties zijn binnengekomen. Ik dank al die mensen in binnen- en buitenland voor hun hartverwarmende steun. De boodschap is goed overgekomen: de koran is een gevaarlijk boek en de imperialistische islamitische ideologie is een gevaar voor onze vrijheid.

We moeten de islamisering stoppen nu het nog kan. De afgelopen anderhalf jaar hebben wij in dit huis legio voorstellen gedaan om tot oplossingen te komen: Geen immigratie meer uit moslimlanden, geen moskeeën er meer bij, een initiatiefnota over immigratie, geen islamitische scholen, het uitzetten van Marokkaanse straatterroristen en ga zo maar door. Een oneindige lijst met concrete oplossingen. Meestal zijn die voorstellen hier weggestemd. Met 141 tegen 9.

Maar het Nederlandse volk is niet gek. Uit een representatieve peiling van EenVandaag blijkt dat 44% van de mensen het eens is met mijn stelling dat de islam uit is op de vernietiging van de Westerse beschaving. En uit ander onderzoek blijkt dat zes op de tien Nederlanders de islam niet verenigbaar vindt met onze identiteit. Ook zien zes op de tien Nederlanders de massa-immigratie als de allergrootste vergissing sinds de Tweede Wereldoorlog. Zes op de tien mensen, voorzitter, een meerderheid!

Hoe realistisch is ons volk, hoe wereldvreemd en bang voor de islam zijn de elites in binnen- en buitenland. De Nederlandse regering, bijna alle fracties in de tweede kamer, de Europese Unie en zelfs de VN hebben samen, hand in hand met islamitische dictaturen zoals Iran, de film Fitna scherp veroordeeld. Zo groot is de angst voor de islam, want dat is het. Voorzitter, ze doen allemaal maar wat ze niet laten kunnen. Mijn loyaliteit ligt niet bij de politiek correctie elites in binnen- en buitenland maar bij gewone, fatsoenlijke Nederlanders die ook hun buik vol hebben van de islamisering van ons land. Ik ben er trots op om voor hen op te mogen komen.

De minister-president bewees de afgelopen maanden geen minister-president te zijn voor alle Nederlanders. Hij heeft de PVV-kiezer op een schaamteloze wijze in de kou laten staan. Hij was vooral bezig met stemmingmakerij en boezemde veel mensen angst in over een film waarvan hij nog geen seconde gezien had. Ik vind dat slecht leiderschap. De minister-president bewees ook dat het vrije woord niet veilig is bij hem. Censuur is blijkbaar een optie, want het kabinet heeft serieus overwogen en laten onderzoeken of de film bij voorbaat kon worden verboden. Een film die ze geen van allen hadden gezien. Ik heb begrepen dat zelfs de landsadvocaat is ingeschakeld. Ik vraag de minister-president of dat waar is. Voorzitter, er is niet veel veranderd sinds de periode van voor Pim Fortuyn. Alles dat ingaat tegen het multiculturalisme - onze nationale staatsideologie - moet bestreden worden. Want stel je voor, anders zou de islamitische wereld wel eens boos kunnen worden en dat is het laatste dat de premier wil. Dan maar op de knieën richting Mekka. Steeds weer capituleren. Steeds weer concessies doen. minister-president, uw naam is Chamberlain.

Het is de afgelopen maanden ook duidelijk geworden dat juist dit kabinet de islam
blijkbaar ziet als uniek. Want was er dezelfde reactie geweest als Fitna zou zijn gegaan over het boeddhisme of het christendom? Zou als Fitna zou zijn gegaan over het christendom ook alarm zijn geslagen en had de premier dan ook gesproken over een “crisis”? Zouden dan noodplannen zijn voorbereid op onze ambassade in Rome, Berlijn en Brussel? Natuurlijk niet. Dat gebeurt alleen als het over de islam gaat.

Het zou de premier dan ook sieren te erkennen dat hij heeft gefaald. Hij heeft zich niet gedragen zoals een leider zich hoort te gedragen. Waar ons volk schreeuwt om verzet en leiderschap hebben we te maken met een bange minister-president. De angst straalt er van af. De capitulatie is al bij voorbaat door hem getekend.

Het zou de minister-president sieren als hij hier excuses aanbiedt voor zijn gedrag de afgelopen maanden. Voor zijn angstzaaierij. Niet zozeer aan mij, maar aan al die mensen die hij heeft bang gemaakt. Als hij dat niet doet overweeg ik in tweede termijn een motie van wantrouwen indienen.

Ten slotte dit. Gelukkig zijn er in Nederland nog heel veel mensen die de capitulatie niet willen tekenen. Mijn collega’s en ik putten moed uit hun verzet. Bijvoorbeeld de landgenoten die ‘s nachts het monument van Van Randwijk in Amsterdam ‘aanpasten’. Even stond er “Een volk dat voor korannen zwicht zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht”.

Voorzitter. De PVV komt op voor  al die vrijheidslievende mensen die tegenstander zijn van de islamisering van Nederland en het Westen. Mensen die democratie verkiezen boven sharia. Mensen die de islamisering van ons mooie land willen stoppen. Gelukkig zijn er in Nederland nog heel veel mensen die de capitulatie niet willen tekenen. Ik put moed uit hun verzet. Die Nederlanders hebben in deze Kamer geen andere stem dan de negen stemmen van de Partij voor de Vrijheid. Dat heeft dit debat wel bewezen. Wij zullen hen nooit in de steek laten. Wij zijn er trots op voor hen te vechten. Iedere dag opnieuw. Dat is onze taak, dat is onze opdracht. Dat is onze beproeving.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4780 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties