Nederland weer van ons

Kamerlid de Roon (PVV): verhoog pakkans zware criminelen met 100%; stop met het opheffen van gevangenissen; werk met België samen om boeven op te sluiten. Voor al deze punten brak de Roon een lans in een spoeddebat met de staatssecretaris van Justitie, die al vier gevangenissen heeft gesloten en nu ook de gevangenis in Maastricht wil opheffen. Van wat er nog over is gebleven aan gevangenissen, laat de regering maar liefst meer dan 2.000 cellen leeg staan. De regering wil nog meer gevangenissen sluiten. De Roon bepleitte juist dat het tegendeel moet gebeuren.

Spreektekst Raymond de Roon:

Bij mijn fractie zijn veel e-mails binnengekomen van burgers, die erop attenderen dat België op zoek is naar celcapaciteit en Nederland de hier leegstaande cellen niet ter beschikking stelt.
En daarna kwam er nog een tweede golf e-mails, die erop wezen dat in het bijzonder de gevangenis Overmaze (Maastricht) zou worden gesloten, terwijl de nabije Belgische justitie celcapaciteit te kort komt. Volgens berichtgeving in de media, zouden de leegstaande Nederlandse cellen om juridische redenen toch niet zo makkelijk ingezet kunnen worden om Belgische gedetineerden te huisvesten.
Maar volgens de media zou België anderzijds het gebruik van Nederlandse bajesboten versmaden. Om uiteenlopende redenen willen de Belgen die bajesboten niet gebruiken. Een daarvan intrigeert mij in het bijzonder.
Volgens een Belgische justitiewoordvoerder is de kostprijs per dag per gedetineerde een stuk hoger, dan wat zij in België daarvoor gewend zijn.
Kunnen wij op het punt van de kostenbeheersing misschien iets van de Belgen leren? Dat zou toch mooi zijn. De kosten van ons gevangeniswezen liegen er niet om. Staatssecretaris, bent u bereid om te onderzoeken wat wij van de Belgen kunnen leren? Kunnen zij ons helpen om de kosten van ons gevangeniswezen omlaag te brengen?

Maar laten we ook even acht slaan op de juridische belemmeringen om zomaar even wat Belgische gedetineerden in leegstaande cellen in Nederland op te kunnen vangen. Of, in voorkomend geval, natuurlijk het omgekeerde: Nederlandse boeven opsluiten in België als we zelf cellen te kort hebben.
Juridische belemmeringen die in de weg staan aan uitvoering van goede ideeën, zijn er toch om geslecht te worden? Of niet, soms?
Wij hebben een geoliede praatclub met de Belgen, genaamd: Benelux.
Staatssecretaris, is het geen mooi project voor de Benelux om de samenwerking tussen België en Nederland eens wat op te poetsen, als het gaat om de aanpak van het criminaliteitsprobleem in onze beide landen. In het bijzonder, wederzijdse bijstand bij tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen?

Maar goed, het belangrijkst is natuurlijk de vraag: waarom laat de regering eigenlijk zoveel cellen leeg staan. Is de criminaliteit al aanmerkelijk teruggedrongen? Ik dacht het niet. Ik heb deze vraag het afgelopen jaar een aantal malen gesteld: in het begrotingsdebat, in schriftelijke en mondelinge kamervragen, in overleggen. Maar een adequaat antwoord heb ik van de regering nog nooit gekregen.
Als er nog veel misdrijven worden gepleegd en we hebben cellen leeg staan, dan is het toch logisch dat de inspanningen om de boeven te vangen moeten worden opgevoerd? En dan heb ik het niet zozeer over fietsendieven, waar de regering nogal op schijnt te focussen, maar over de daders van geweldscriminaliteit, inbrekers, verkrachters, moordenaars, afpersers enz enz.
Wanneer, staatssecretaris, komt de regering nu eens met een echt plan om meer zware boeven te vangen. Laat ze niet rondlopen, sluit ze op en sluit ze, ter beveiliging van de burgers, langer op. Cellen genoeg.
Sluit geen gevangenissen; gebruik ze!
Ontsla geen gevangenispersoneel: zet hen in!


De staatssecretaris van Justitie (PvdA) wilde aan geen van de eisen van de Roon toegeven. Daarom diende de PVV-er de volgende drie moties in, waarover de Tweede Kamer volgende week zal stemmen:


Motie  De Roon

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het ongehoord is dat er veel cellen in Nederland leeg staan terwijl er nog veel misdadigers niet zijn gepakt,

verzoekt de regering om op korte termijn te komen met een integraal plan van aanpak om de pakkans van de daders van ernstige misdrijven met 100% te verhogen


Motie  De Roon

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het wenselijk is dat Nederland en België elkaar bijstand kunnen verlenen als het gaat om het opvangen van een tekort aan celcapaciteit in een van deze landen,

verzoekt de regering om in Benelux verband te zoeken naar mogelijkheden om dergelijke wederzijdse bijstand te kunnen realiseren en daarover aan de Kamer nader te berichten


Motie De Roon

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de kosten van cellen in België aanmerkelijk lager liggen dan in Nederland,

verzoekt de regering om nader te onderzoeken wat van België kan worden geleerd om ook bij ons de kosten van cellen omlaag te brengen en daarover nader aan de Kamer te berichten

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3505 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties