feed-image RSS

Nederland weer van ons

Motie van het lid De Mos

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat reizigersvereniging Rover stelt dat een reis, waarbij wordt overgestapt van het ene naar het andere vervoerssysteem, soms meer dan tachtig procent duurder wordt;   

overwegende dat de reiziger niet de dupe mag worden van de invoeringsproblematiek van de OV-chipkaart;

verzoekt de regering, te voorkomen dat de OV-chipkaart het reizen duurder maakt en de gebruikers ervan onnodig op kosten jaagt, 

en gaat over tot de orde van de dag.

De Mos 

Motie van lid De Mos

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de OV-chipkaart mede in het leven is geroepen om zwartrijden en agressie in het openbaar vervoer tegen te gaan;   

constaterende dat uit een rapport van NS Concernveiligheid Intelligence blijkt dat in maart van dit jaar conducteurs ruim 2.000 keer om hulp van politie of veiligheidsteams van de NS vroegen, 500 keer meer dan het maandelijks gemiddelde van 2009;

constaterende dat 40% van de agressie op de trein wordt veroorzaakt door zwartrijders;

overwegende dat onveiligheid niet bijdraagt aan een goed openbaar vervoer;

overwegende dat controleurs, reizigers die zich schuldig maken aan wangedrag zoals spugen, beledigen en het lastigvallen van reizigers, niet kunnen beboeten;

verzoekt de regering te onderzoeken of de bevoegdheden van controleurs zodanig kunnen worden uitgebreid, zodat zij ook boetes kunnen uitschrijven voor wangedrag, 

en gaat over tot de orde van de dag.

De Mos

Motie De Mos
De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat het klimaatbeleid grotendeels gefundeerd is op vals gebleken doemscenario’s van het IPCC,

Constaterende dat met dat klimaatbeleid miljarden door de belastingbetaler opgebrachte euro’s gemoeid zijn,

Verzoekt de regering om met het klimaatbeleid te stoppen,
 
En gaat over tot de orde van de dag.

De Mos

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2740 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties