feed-image RSS

Nederland weer van ons

MOTIE VAN HET LID MADLENER
Voorgesteld 20 november 2008

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat de woningbouw in Nederland te veel eenheidsworst is, hetgeen leidt tot een saaie "Oost-Europese" uitstraling van woonwijken;
overwegende, dat mensen steeds meer waarde hechten aan een woning met een eigen karakter en uitstraling;
verzoekt de regering om de diversiteit van de nieuwbouwwoningen krachtig te bevorderen, onder andere door het bouwen van grote series dezelfde woningen te ontmoedigen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Madlener

MOTIE VAN HET LID MADLENER
Voorgesteld 20 november 2008

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat "het Groene Hart" veel kansen biedt voor wonen, werken, natuur en recreatie;
overwegende, dat "het Groene Hart" qua ruimtelijke ontwikkeling op slot lijkt te zitten;
verzoekt de regering om een ontwikkelingsvisie op te stellen voor "het Groene Hart" waarin wonen, werken, natuur en recreatie naar een hoger plan worden gebracht,
en gaat over tot de orde van de dag.

Madlener

MOTIE VAN DE LEDEN MADLENER EN VERMEIJ
Voorgesteld 20 november 2008

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat het slecht gesteld is met het aantal vrije bouwkavels voor particuliere woningen, vooral in de Randstad;
overwegende, dat vele burgers dromen van een eigen huis bouwen en dat de wachtlijsten voor betaalbare kavels vaak zeer lang zijn;
overwegende, dat de bouw van woningen terug dreigt te vallen vanwege de economische crisis en dat het beschikbaar zijn van betaalbare vrije kavels mensen kan verleiden om te investeren in een nieuwe woning;
overwegende, dat de zeer schaarse vrije kavels overwegend in de allerhoogste prijsklasse vallen, terwijl de kostprijs voor vrije kavels helemaal niet zo hoog hoeft te zijn;
verzoekt de regering te bevorderen dat het aantal vrije kavels voor woningen, vooral in de Randstad, toeneemt en hierbij ook rekening te houden met de betaalbaarheid voor middeninkomens,
en gaat over tot de orde van de dag.

Madlener
Vermeij

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5600 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties