feed-image RSS

Nederland weer van ons

De PVV vindt dat de overheid moet zorgen voor meer vrije en betaalbare kavels voor mensen om hun eigen huis te kunnen bouwen. Hier is erg veel vraag naar en maakt ons land op termijn weer iets mooier! Helaas is nu het bouwen van je eigen huis, vooral in de Randstad, onbetaalbaar geworden. Het zou goed zijn als veel meer mensen, juist ook met een middeninkomen een eigen huis kunnen bouwen, een droom van velen.
Ook als we kijken naar de huidige eentonigheid van nieuwbouwwijken valt er veel te winnen. Het bouwen van grote series dezelfde huizen moet worden ontmoedigd. Niet iedereen kan of wil zijn eigen unieke woning bouwen. Maar laten we dan zorgen voor wat minder saaie eenheidsworst. Projectontwikkelaars en Gemeenten kunnen best kleinere series woningen bouwen zonder dat de prijs van de woningen hoeft te stijgen. Een straat met veel verschillende gevels is toch veel leuker dan 80 precies dezelfde woningen naast elkaar?

Met de aanname van twee door de PVV ingediende moties laat de het lid Madlener zien dat  PVV staat voor meer keuzevrijheid voor mensen die een woning willen kopen of huren.

Motie ingediend door Fleur Agema tijdens het debat over pakketmaatregelen.

MOTIE VAN HET LID TONY VAN DIJCK
Voorgesteld 12 maart 2008
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat de burgers en ondernemers in dit land nog steeds zijn
opgezadeld met zeer veel administratieve verplichtingen waaraan zij
moeten voldoen;
constaterende, dat er steeds weer nieuwe wet- en regelgeving bij komt die
de administratieve lastendruk verhoogt;
verzoekt de regering bij elke nieuwe wet- of regelgeving die men voornemens
is in te voeren en waardoor de lastendruk stijgt, ter compensatie
minimaal twee andere wetten of regels af te schaffen met een verlagend
effect op de administratieve lastendruk bij burgers en ondernemers,
en gaat over tot de orde van de dag.
Tony van Dijck

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3365 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties