Nederland weer van ons

MOTIE VAN HET LID BRINKMAN C.S.
Voorgesteld 27 november 2008

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat de werkdruk voor personeel van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol mede door personeelsgebrek hoog is;
overwegende, dat de werkomstandigheden en huisvesting, mede door dit personeelsgebrek, voor verbetering vatbaar zijn;
verzoekt de regering extra inspanningen te verrichten teneinde de huisvesting en arbeidsomstandigheden van het personeel van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol te verbeteren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Brinkman
Knops
Eijsink

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3400 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties