Nederland weer van ons

Motie ingediend door Geert Wilders tijdens het debat over de Nota over de toestand van 's Rijks Financiën (31 200  Nr. 25).

MOTIE VAN HET LID WILDERS
Voorgesteld 20 september 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er te veel islam in ons land is, dat de islamisering van ons land gestopt moet worden en dat Nederland gede-islamiseerd moet
worden;

verzoekt de regering:

1. een immigratiestop in te voeren voor migranten uit moslimlanden;

2. een campagne te starten om vrijwillige remigratie van moslims te bevorderen;

3. werkloze vreemdelingen het land uit te zetten;

4. het generaal pardon terug te draaien;

5. alle radicale moskeeën te sluiten en geen nieuwe moskeeën meer toe te staan;

6. alle islamitische scholen te sluiten;

7. de boerka en de Koran te verbieden;

8. moslimomroepen hun zendmachtiging af te nemen;

9. recidiverende criminelen met een dubbele nationaliteit de Nederlandse nationaliteit te ontnemen nadat zij tweemaal veroordeeld zijn voor het
plegen van een geweldsmisdrijf;

10. vreemdelingen die veroordeeld zijn voor het plegen van een misdrijf het land uit te zetten en, indien het gaat om een minderjarige veroordeelde
vreemdeling, ook de ouders uit te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wilders

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3930 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties