Nederland weer van ons

Motie ingediend door Geert Wilders tijdens het debat over de Nota over de toestand van 's Rijks Financiën (31 200  Nr. 24).

MOTIE VAN HET LID WILDERS
Voorgesteld 20 september 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering wil bezuinigen op de ondersteunende begeleiding van met name ouderen met een lichamelijke beperking in de komende kabinetsperiode;

overwegende, dat deze bezuiniging ongewenst is;

verzoekt de regering de voorgenomen bezuiniging op ondersteunende begeleiding terug te draaien en de dekking hiervoor te zoeken in een
korting op het budget van de publieke omroep,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wilders

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4515 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties