Nederland weer van ons

Motie ingediend door Geert Wilders tijdens het debat over de Nota over de toestand van 's Rijks Financiën (31 200  Nr. 22).

MOTIE VAN HET LID WILDERS
Voorgesteld 20 september 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de lokale lasten exorbitant zijn gestegen de laatste jaren;

van mening, dat de burger voor een periode van minimaal vijf jaar een adempauze nodig heeft met betrekking tot de almaar stijgende lokale
lasten;

verzoekt de regering om de Gemeentewet zodanig te wijzigen dat de lokale lasten voor een periode van vijf jaar op het huidige niveau worden
bevroren en dus niet meer zullen stijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wilders

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5435 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties