Nederland weer van ons

Motie ingediend door Geert Wilders tijdens het debat over de Nota over de toestand van 's Rijks Financiën (31 200  Nr. 21).

MOTIE VAN HET LID WILDERS
Voorgesteld 20 september 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de voorgenomen btw-verhoging en de accijnsverhoging op alcohol, rookwaren, diesel en lpg ongedaan te maken en de
dekking hiervoor te zoeken in de verlaging van het budget voor ontwikkelingshulp,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wilders

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 7330 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties