Nederland weer van ons

Motie ingediend door Geert Wilders tijdens een debat over uitspraken van de minister van Binnenlandse Zaken (31 292).

MOTIE VAN HET LID WILDERS
Voorgesteld 28 november 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt uit, dat nooit en te nimmer overlegd en/of onderhandeld mag worden met organisaties die zich schuldig maken respectievelijk hebben
gemaakt aan terroristische activiteiten, zoals de Taliban,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wilders

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3060 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties