Nederland weer van ons

MOTIE VAN HET LID MADLENER
Voorgesteld 21 maart 2007
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat de menselijke invloed op het klimaat nog onvoldoende
is aangetoond;
overwegende, dat het broeikaseffect een wereldwijd probleem kan
worden, waar alleen wereldwijde maatregelen enig effect op zullen
kunnen sorteren;
overwegende, dat het systeem van emissiehandel dat in Europees
verband wordt ingevoerd zeer nadelige gevolgen heeft voor het bedrijfsleven;
verzoekt de regering bij de voortgangsonderhandelingen met de Europese
lidstaten over het klimaatbeleid na 2012 geen bindende afspraken te
maken welke verder gaan dan het klimaatbeleid van de G8 alsmede
Brazilië, China en Rusland,
en gaat over tot de orde van de dag.
Madlener

Verworpen

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2920 gasten

donaties

doneer

Nederland
English