feed-image RSS

Nederland weer van ons

Biografie

Niemand die zoveel afweet van het bizarre Nederlands immigratiebeleid als Sietse Fritsma. Jarenlang werkte hij bij de immigratiedienst IND. Daar zag hij hoe de sluizen van de massa-immigratie wagenwijd openstaan. In 2006 besloot hij daar iets tegen te gaan doen en werd Kamerlid.

Als het gaat om islamisering of de oververtegenwoordiging van allochtonen op lijstjes van misdaad en uitkeringen is Fritsma de man die in actie komt. Sietse Fritsma vroeg aan minister Van der Laan eindelijk eens een overzicht te maken hoeveel miljard het beleid van massa-immigratie de afgelopen decennia heeft gekost. Hij wacht nog steeds op een antwoord. De geboren Fries zet zich in tegen de boerka, hoofddoekjes, importbruiden en het peperdure generaal pardon.

Sietse Fritsma is sinds 20 mei 2015 vice-voorzitter van de PVV-fractie in de Tweede Kamer. Hij treedt hiermee in de voetsporen van Fleur Agema.

Fritsma was een tijdlang fractieleider van de PVV in de gemeenteraad van Den Haag. Hij leidde daar de fractie van acht man, inclusief Geert Wilders. Op de avond van zijn daverende verkiezingsoverwinning kondigde hij aan “de gevestigde politiek helemaal gek te maken.”

Commissies
Immigratie & Asiel

Onderwijs
havo Scholengemeenschap Anna Maria van Schurman, Franeker (1984-1988)
HBO Personeel en Organisatie, Rijkshogeschool Groningen (1988-1992)
Sociale geografie, Rijksuniversiteit Groningen (1992-1998)


Loopbaan
Beslismedewerker Immigratie- en Naturalisatiedienst IND (2000-2006)

Biografie

Het financieel geweten van de fractie. Teun van Dijck was ondernemer op de Antillen maar besloot terug te keren om te vechten tegen de torenhoge belastingen in Nederland. Van Dijck groeide uit geroutineerd debater die minister Bos het vuur na aan de schenen legde over de bizarre bonussen, de lastendruk en de socialistische spilzucht. Linkse hobby’s vinden in hem altijd een vijand. Eerst moet de overheid geld bij elkaar sprokkelen voor zorg, onderwijs en veiligheid en pas daarna kijken naar andere zaken.

Onder zijn leiding is de partij meermalen met een tegenbegroting gekomen die met lof door het Centraal Planbureau werd beoordeeld. Financiële soliditeit is altijd een van de uitgangspunten voor de Partij voor de Vrijheid.

Als woordvoerder sociale zaken vecht hij tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. De Partij voor de Vrijheid is daar altijd helder over geweest: die moet op 65 jaar blijven. Voor de mensen die Nederland hebben opgebouwd is een onbezorgde oude dag het minste wat we ze kunnen geven.

Commissies
Financiën
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rijksuitgaven

Onderwijs
Atheneum-b, 1975-1982
Bedrijfskunde Technische Universiteit Eindhoven, 1982-1988

Loopbaan
Systeemontwerper BSO/Origin, 1989-1991
Consultant Ernst & Young, 1991-1993
Hoofd Bedrijfsbureau DOW, 1993-1996
Organisatie-adviseur ING Fatum, 1996-1998
Eigenaar van 3 restaurants Hospitality, 1998-2002
Directeur DPV ad Interim bv, 2002-2006

Biografie
In de loop van mijn carrière als makelaar raakte ik meer en meer maatschappelijk betrokken. Ik kwam voor mijn werk veel bij de mensen thuis en dan werd er vaak over maatschappelijke problemen en politiek gesproken. Dan voelde ik vaak de ergernis van deze hardwerkende burgers over het feit dat de politiek zo ver van de mensen af staat. Naar de problemen die men dagelijks ondervindt wordt zelden geluisterd laat staan dat er een oplossing voor wordt geboden. Waar de mensen wilden autorijden was de politiek alleen maar bezig met tolpoortjes en verhoging van de benzine accijns. Het kwartje van Kok is nog steeds niet terug gegeven. Als men een huis wilde bouwen voor hun gezin, vaardigde de overheid regeltjes uit die de bouw van woningen verder bemoeilijkte. Grondspeculanten en projectontwikkelaars plukken de vruchten van het restrictieve grondbeleid van de overheid terwijl de burger een te hoge prijs voor zijn huis betaalt. Bij de opkomst van Leefbaar Nederland meldde ik mij aan bij Kay vd Linde om te helpen bij de vorming van deze nieuwe politieke beweging. Dat bleek een groot succes totdat Pim Fortuyn werd vermoord. Vervolgens werd ik gekozen in de gemeenteraad van Rotterdam.
In het politieke werk is het heel belangrijk dat je de burgers uitlegt wat politiek voor hen betekent, dat politiek niet iets is waar zij niets mee te maken hebben. Dat zij wel degelijk invloed kunnen uitoefenen. Het gaat er in de politiek om dat verantwoordelijkheden duidelijker worden gemaakt. Te vaak maakt een bestuurlijke spaghetti, waarin iedereen wel ergens verantwoordelijk voor is, het lastig om relatief eenvoudige dingen tot stand te brengen. Als de burgers meer invloed krijgen en de structuren helderder worden gemaakt, wordt de politiek beter afrekenbaar. Ik streef naar de helderheid van de Amerikaanse politiek met zijn direct gekozen bestuurders waar men afgerekend wordt op resultaat en niet op loyaliteit aan een bepaalde politieke partij. Nederlandse voorbeelden van nieuwe politiek zijn voor mij Pim Fortuyn en Geert Wilders.
Doordat ik ben opgegroeid in Oostvoorne en daarna in slechte wijken van Rotterdam heb gewoond, weet ik hoe belangrijk een omgeving is, juist ook voor kinderen. Wij moeten ernaar streven om ieder kind in een mooie maar vooral veilige omgeving te laten opgroeien.
Het is voor mij noodzakelijk om af en toe wat afstand te nemen. Dat doe ik graag door te golfen of door computergames te spelen.

Commissies
Economische Zaken
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Verkeer en Waterstaat
Wonen, Wijken en Integratie

Onderwijs
havo
opleiding makelaardij

Loopbaan
makelaar, eigenaar Erasmus Projecten
lid gemeenteraad van Rotterdam, vanaf 14 maart 2002
lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 30 november 2006

Nevenfuncties
Gemeenteraadslid Rotterdam
Erasmus projectontwikkeling (eigen bedrijf)

Geschenken
Ontvangen tijdens een werkbezoek in Zeeland een zak aardappelen 04-10-2007

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4425 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties