feed-image RSS

Nederland weer van ons

Tweede termijn: Geert Wilders: ''PVV-moties ingediend om problemen rondom tekort aan beschermingsmiddelen op te lossen, voor iedereen Corona-testen beschikbaar te stellen en betrouwbare sterftecijfers naar boven te krijgen.''

Geert Wilders: ‘‘Motie Wilders cs om zorgmedewerkers nu eindelijk en heel snel van voldoende beschermingsmiddelen zoals onder andere mondkapjes te voorzien, is net met algemene stemmen aangenomen in de Tweede Kamer.’’:

08420motie1

 

Vragen van de leden Wilders en Agema (beiden PVV) aan de minister van MZS over de discrepantie tussen de berichtgeving over bestellingen en leveringen van beschermingsmiddelen en de tekorten die nog steeds ervaren worden bij zorgmedewerkers.

1.)
Bent u bekend met de aangenomen motie Wilders c.s. die de regering verzoekt ervoor te zorgen dat er voor elke zorgmedewerker op de kortst mogelijke termijn voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar zijn? (Kamerstuk nummer 25295-197). Hoe staat het met de uitvoering van deze motie?

2.)
Bent u tevens bekend met uw stand van zakenbrief inzake COVID-19 d.d. 31 maart jl.? Wat is de stand van zaken met betrekking tot de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen op dit moment? Aan welke beschermingsmiddelen is er nog steeds een tekort?

Geert Wilders: ‘‘Wij zijn een sterk volk. En we geven nooit op. In de wetenschap dat wij vroeg of laat ook dit zullen overwinnen. Sterkte Nederland en heel veel dank aan alle zorgmedewerkers!’’

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3340 gasten

donaties

doneer

Nederland
English