Nederland weer van ons

19 januari 2023


Schriftelijke vragen van het lid Wilders (PVV) aan minister-president Rutte (Algemene Zaken) over het bericht ‘Radicaliseringsexpert Soumaya Sahla wil haar plek bij de VVD terugveroveren’ (vervolgvragen) (*):

 

1. Wilt u met inachtneming van artikel 68 van de Grondwet alle door mij in deze vragenreeks gestelde vragen volledig en waarheidsgetrouw beantwoorden?

2. Wilt u deze vragen niet gebundeld maar per vraag te beantwoorden?

3. Wilt u deze vragen zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken te beantwoorden en ook eerlijk te beantwoorden?

4. Waarom heeft u mijn vorige vragen van 19 januari op 13 februari op zo’n schandalige manier merendeels niet beantwoord door bij bijna ieder antwoord een onderscheid te maken tussen de premier en de VVD?

5. Wat bezielde u om zo respectloos om te gaan met legitieme vragen die bij mij als volksvertegenwoordiger en bedreigde persoon leven als het gaat om uw contacten met een veroordeelde moslimterrorist, die nota bene lid was van een islamitische terreurorganisatie die mij wilde vermoorden?

6. Realiseert u zich dat u daarmee bovendien in strijd handelt met artikel 68 van de Grondwet, welk artikel zegt dat de regering verplicht is om ieder individueel Kamerlid de inlichtingen te geven waar hij of zij om vraagt?

7. Wilt u dat alsnog doen en alle vragen beantwoorden zonder te verwijzen naar de VVD? Zo nee, waarom niet?

8. Lijdt u aan een politiek Dr Jekyll en Mr Hyde complex? Zo nee, wilt u al deze vragen volledig en eerlijk beantwoorden?

9. Kunt u voor uw antwoord bij vraag 4 van de vorige vragenreeks aangeven vanuit welke locatie en vanaf welke telefoon, uw privételefoon of uw zakelijke telefoon, u de veroordeelde moslimterrorist Soumaya Sahla op 5 december 2021 een sms-je heeft gestuurd met de tekst “Ik duik er erven in ASAP”? Wilt u deze vraag eerlijk beantwoorden?

10. Bent u met mij van mening dat, indien u dit sms-je heeft gestuurd vanuit het Torentje en/of vanaf uw zakelijke telefoon, u niet kunt volhouden dat ik mij voor een antwoord bij de VVD moet melden en u mijn vraag dus moet beantwoorden in uw hoedanigheid als minister-president? Zo nee, waarom niet?

11. Heeft u in uw sms-je van 5 december 2021 aan Soumaya Sahla gezegd dat u dat sms-je stuurde als partijleider van de VVD of als minister-president? Wilt u deze vraag eerlijk beantwoorden?

12. Kunt u de inhoud van dit sms-je alsnog met de Kamer delen? Zo nee, wat heeft u te verbergen?

13. Indien u dit sms-je aan Souamya Sahla op 5 december 2021 niet vanuit het Torentje en/of vanaf uw privételefoon heeft gestuurd, bij wie van de VVD moet ik mij dan melden?

14. Heeft u een naam bij wie ik mij moet melden en een bijbehorend telefoonnummer om het betreffende antwoord te krijgen of stuurt u mij lafhartig met een kluitje in het riet omdat u iets te verbergen heeft? Wilt u er verstandig aan doen en deze vraag conform artikel 68 van de Grondwet nu en hier te beantwoorden? Zo nee, waarom niet?

15. In uw antwoord op vraag 5 van de vorige vragenreeks geeft u aan dat u niet alle informatie over uw contacten kunt openbaren. Waarom is dat?

16. Suggereert u dat u informatie aangaande Soumaya Sahla achterover drukt?

17. Waarom kunt u deze informatie niet openbaar maken? Wat heeft u te verbergen?

18. Waar bent u bang voor indien deze informatie wel openbaar zou worden gemaakt?

19. Waarom probeert u de waarheid te verdoezelen?

20. Waarom beantwoordt u vraag 7 uit de vorige vragenreeks niet?

21. Kunt u voor uw antwoord op vraag 8 van de vorige vragenreeks aangeven vanuit welke locatie en vanaf welke telefoon, uw privételefoon of uw zakelijke telefoon, u op 25 januari 2022 een telefoongesprek gevoerd met de veroordeelde moslimterrorist Soumaya Sahla waarin u heeft gezegd: “We buigen niet voor Wilders, wij zijn trots op jou, je hoort bij ons. Maar de mensen willen dat je sorry zegt. Doe dat nou gewoon. Geef een verklaring uit, ga bij een talkshow zitten en zoek daarna even de luwte op"?

22. Bent u met de PVV van mening dat, indien u dit telefoongesprek heeft gehouden vanuit het Torentje en/of vanaf uw zakelijke telefoon, u niet kunt volhouden dat ik mij voor een antwoord bij de VVD moet melden en u mijn vraag niet kunt beantwoorden in uw hoedanigheid als minister-president?

 23. Vanuit welke locatie en vanaf welke telefoon, uw privételefoon of uw zakelijke telefoon, heeft u de veroordeelde moslimterrorist Soumaya Sahla op 26 januari 2022 een sms-je heeft gestuurd met de tekst “Tekst van Kees gezien, ziet er goed uit”?

24. Heeft u in uw sms-je van 26 januari 2022 aan Soumaya Sahla gezegd dat u dat sms-je stuurde als partijleider van de VVD of als minister-president?

25. Kunt u de inhoud van dit sms-je alsnog met de Kamer delen? Zo nee, wat heeft u te verbergen?

26. Waarom beantwoordt u vraag 8 uit de vorige vragenreeks niet?

27. Heeft u iets te verbergen? Wat heeft u te verbergen?

28. Begrijpt u dat door het wegduiken voor eerlijke antwoorden steeds minder mensen u vertrouwen? Zo nee, waarom niet?

29. Waar bent u bang voor indien u deze vraag wel waarheidsgetrouw zou beantwoorden?

30. Heeft u met Soumaya Sahla afspraken gemaakt bij de beantwoording van de vragen van 19 januari jl.?

31. Heeft u direct of indirect via ambtenaren of anderen contact met haar gehad bij de beantwoording van mijn vragen uit de vorige vragenreeks?

32. Waarom beantwoordt u vraag 9 uit de vorige vragenreeks niet? Heeft u iets te verbergen?

33. Waar bent u bang voor indien u deze vraag wel waarheidsgetrouw zou beantwoorden?

34. Waarom beantwoordt u vraag 10 uit de vorige vragenreeks niet? Heeft u iets te verbergen?

35. Waar bent u bang voor indien u deze vraag wel waarheidsgetrouw zou beantwoorden?

36. Kunt u voor uw antwoord op vraag 10 uit de vorige vragenreeks aangeven of u trots was op de veroordeelde moslimterrorist Soumaya Sahla als partijleider van de VVD of als minister-president?

37. Hoe maakt u dit onderscheid? Lijdt u wellicht aan een gespleten politieke persoonlijkheid? Bent u daarvoor in behandeling?
38. Heeft u tijdens het telefoongesprek op 25 januari 2022 gezegd dat u deze opmerking zei als partijleider van de VVD of als minister-president?

39. Waarom beantwoordt u vraag 11 uit de vorig vragenreeks niet? Heeft u iets te verbergen?

40. Waar bent u bang voor indien u deze vraag wel waarheidsgetrouw zou beantwoorden?

41. Kunt u voor uw antwoord op vraag 11 van de vorige vragenreeks aangeven of u de opmerking dat zij “bij ons” hoort heeft gedaan als partijleider van de VVD of als minister-president?

42. Heeft u tijdens het telefoongesprek op 25 januari 2022 gezegd dat u deze opmerking zei als partijleider van de VVD of als minister-president?

43. Waarom beantwoordt u vraag 12 uit de vorige vragenreeks niet? Heeft u iets te verbergen?

44. Waar bent u bang voor indien u deze vraag wel waarheidsgetrouw zou beantwoorden?

45. Kunt u voor uw antwoord op vraag 12 van de vorige vragenreeks aangeven of u de opmerking “maar de mensen willen dat je sorry zegt” heeft gedaan als partijleider van de VVD of als minister-president?

46. Heeft u tijdens het telefoongesprek op 25 januari 2022 gezegd dat u deze opmerking zei als partijleider van de VVD of als minister-president?

47. Waarom beantwoordt u vraag 15 uit de vorige vragenreeks niet? Heeft u iets te verbergen?

48. Waar bent u bang voor indien u deze vraag wel waarheidsgetrouw zou beantwoorden?

49. Kunt u voor uw antwoord op vraag 15 van de vorige vragenreeks aangeven of u de opmerking “zoek daarna even de luwte op” heeft gedaan als partijleider van de VVD of als minister-president?

50. Kunt u uitleggen waarom u tijdens de persconferentie van 28 januari 2022 wel vragen van journalisten beantwoordt, maar een Kamerlid, die op grond van artikel 68 Grondwet vragen stelt, doorverwijst naar de VVD? Deelt u mijn mening dat dit ongrondwettig en onbehoorlijk is en een teken van politieke lafheid en zwakte? Zo nee waarom niet?

51. Vindt u het beantwoorden van journalisten belangrijker dan het beantwoorden van Kamerleden?

52. Waarom beantwoordt u vraag 17 uit de vorige vragenreeks niet? Heeft u iets te verbergen?

53. Waar bent u bang voor indien u deze vraag wel waarheidsgetrouw zou beantwoorden?

54. Waarom beantwoordt u vraag 18 uit de vorige vragenreeks niet?

55. Laat u bewust de suggestie boven de markt hangen dat u de veroordeelde moslimterrorist Soumaya Sahla vaker heeft gesproken? Waarom bent u daar niet eerlijk over? Wat heeft u tegen het delen van de waarheid?

56. Realiseert u zich dat het op deze manier onduidelijk blijft of u haar vaker hebt gesproken?

57. Bent u bang om dit te onthullen?

58. Waarom ontkent u niet dat u haar vaker heeft gesproken?

59. Welke informatie over u en Soumaya Sahla kan er nog naar buiten komen?

60. Zou u toch niet schoon willen schip maken, en eerlijk antwoord geven op de vraag of u Soumaya Sahla vaker heeft gesproken, aangezien de waarheid zich vroeg of laat zal achterhalen?

61. In uw antwoord op vraag 21 van de vorige vragenreeks zegt u dat u Soumaya Sahla buiten de genoemde afspraak op 26 september 2019 niet op het ministerie van Algemene Zaken heeft ontvangen, betekent dit dat u haar wel elders heeft gesproken?

62. Waarom beantwoordt u vraag 22 uit de vorige vragenreeks niet? Heeft u iets te verbergen?

63. Waar bent u bang voor indien u deze vraag wel waarheidsgetrouw zou beantwoorden?

64. Waarom heeft u bij de beantwoording van vraag 23 uit de vorige vragenreeks niet de conclusie verbonden om de moslimterrorist Soumaya Sahla die veroordeeld is wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie en verboden wapenbezit, en gearresteerd is met een doorgeladen automatisch geweer, een Agram 2000, daarom niet te ontvangen in het Torentje?

65. Snapt u dat mensen waaronder ikzelf het totaal ongepast en walgelijk vinden dat een premier een veroordeelde terrorist ontvangt, fêteert en politiek behaagt?

66. Waarom beantwoordt u vraag 23 uit de vorige vragenreeks wel, maar verwijst u mij in alle voorgaande vragen naar de VVD?
67. Bedoelt u bij de beantwoording van vraag 25 uit de vorige vragenreeks dat u toegeeft dat u heeft gelogen, aangezien u, in tegenstelling tot hetgeen u op de persconferentie van 28 januari 2022 beweerde, zich wel degelijk in Soumaya Sahla had verdiept omdat u haar immers had uitgenodigd in het Torentje en sms- en telefooncontact met haar onderhield?

68. Kunt u hier glashelder over zijn en een klip en klaar eerlijk antwoord geven? Zo nee, waarom niet?

69. Waarom geeft u niet eerlijk toe dat u tijdens de persconferentie van 28 januari 2022 heel goed wist met wie u te maken had? Kunt u daar een eerlijk antwoord op geven?

70. Waar bent u bang voor?

71. U geeft bij vraag 26 uit de vorige vragenreeks aan dat u via mediaberichtgeving bekend was met het feit dat Soumaya Sahla fatwa’s had uitgesproken, maar wanneer was u hiermee bekend?

72. Was dat vóórdat u haar in het Torentje had uitgenodigd op 26 september 2019 of daarna? Kunt u daar een eerlijk antwoord op geven?

73. Betekent uw antwoord op vraag 27, 37, 38, 39 en 50 uit de vorige vragenreeks waarin u te kennen geeft afstand te nemen van uitspraken van Soumaya Sahla die strijdig zijn met de feiten waarvoor zij is veroordeeld, is veroordeeld, zoals: “Ik kwam in een complexe situatie terecht die ik niet meer onder controle had” en “Ben ik een moslimterrorist? Absoluut niet”, dat u nooit meer een plaats voor haar in de politiek weggelegd ziet? Kunt u hier een eerlijk antwoord op geven?

74. Waarom beantwoordt u vraag 30 uit de vorige vragenreeks niet? Heeft u iets te verbergen?

75. Waar bent u bang voor indien u deze vraag wel waarheidsgetrouw zou beantwoorden?

76. Waarom beantwoordt u vraag 31 uit de vorige vragenreeks niet? Heeft u iets te verbergen?

77. Waar bent u bang voor indien u deze vraag wel waarheidsgetrouw zou beantwoorden?

78. Waarom beantwoordt u vraag 32 uit de vorige vragenreeks niet? Heeft u iets te verbergen?

79. Waar bent u bang voor indien u deze vraag wel waarheidsgetrouw zou beantwoorden?
80. Kunt u aan de oud-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dhr. Asscher zelf, of aan zijn ambtsopvolger vragen of het klopt dat hij Soumaya Sahla heeft ontmoet?

81. Waarom houdt u bij de beantwoording van vraag 33 de oud-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dhr. Asscher, een hand boven het hoofd?

82. Wat heeft u en de Partij van de Arbeid hier te verbergen?

83. Is hier een gespreksnotitie kwijtgeraakt?

84. Zo ja, bent u bereid deze alsnog op te laten sporen en met de Kamer te delen?

85. Bedoelt u met uw antwoord bij vraag 40 uit de vorige vragenreeks dat u wel veroordeelde terroristen spreekt of steunt? Zo ja, welke?

86. Zijn er meerdere veroordeelde terroristen die u heeft gesproken of gesteund?

87. Wanneer heeft u deze veroordeelde terroristen gesproken of gesteund?

88. Waarom bent u hier niet eerlijk over geweest?

89. Waarom beantwoordt u vraag 44 uit de vorige vragenreeks niet? Ik vraag u nogmaals of u de mening deelt dat het onverteerbaar en onacceptabel is als ik, als doelwit van de terroristische organisatie de Hofstadgroep, welke terreurgroep de aanleiding is dat ik dit jaar 19 jaar geleden mijn vrijheid ben kwijtgeraakt, in de Kamer zou kunnen worden geconfronteerd met een aldaar rondlopend voormalig lid van diezelfde terreurorganisatie?

90. Wilt u alstublieft een normaal antwoord geven op deze vraag en niet naar iemand anders verwijzen? Snapt u dat dit voor mij belangrijk is? Zo nee, waarom niet?

91. Waarom beantwoordt u vraag 45 uit de vorige vragenreeks niet? Ik vroeg helemaal niet naar de regels in de Tweede Kamer dus nogmaals: Wat is uw oordeel over het feit dat de veroordeelde moslimterrorist Soumaya Sahla “best vaak” in de Tweede Kamer kwam?

92. Wat vindt u daarvan? Kunt u een eerlijk antwoord geven? Snapt u dat dit voor mij belangrijk is? Zo nee, waarom niet?

93. Waarom beantwoordt u vraag 48 uit de vorige vragenreeks niet?

94. Kunt u alsnog antwoord geven op vraag 48?

95. Waarom durft u niet te zeggen dat u niet 100% kunt uitluiten dat Soumaya Sahla nog een veiligheidsgevaar vormt of kan vormen? Snapt u dat dit voor mij belangrijk is? Zo nee, waarom niet?

96. Waarom draait u om het antwoord op deze vraag heen? Bent u bang voor het antwoord?

97. Betekent dit dat u het ook niet volledig vertrouwt, aangezien u deze vraag niet met ‘ja’ kunt beantwoorden?

98. Waarom beantwoordt u vraag 49 uit de vorige vragenreeks niet? Heeft u iets te verbergen? Kunt u alsnog antwoord geven op vraag 49?

99. Kunt u nu de beleefdheid opbrengen mijn vragen wel netjes en volledig te beantwoorden en geen enkele keer meer te verwijzen naar de VVD maar zelf als minister-president conform artikel 68 van de Grondwet antwoord te geven? Zo nee, waarom niet?

100. Realiseert u zich dat ik nooit op zal geven en altijd door zal gaan me het stellen van vragen inzake uw contacten met de veroordeelde moslimterrorist Soumaya Sahla, totdat u eerlijke antwoorden geeft en de waarheid boven tafel komt?


(*) https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2023D05880

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3770 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties