Nederland weer van ons

Vragen van de leden Kortenoeven, Wilders en Driessen (allen PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken inzake de islamitische jihad tegen christenen in de Islamitische Republiek Pakistan.

1.)
Kent u de artikelen ‘Predikant en broer vermoord in Pakistan’(*) en ‘Pakistan city tense after 'blaspheming' Christians shot’? (**)

2.)
Bent u bekend met het systematische karakter van de door Pakistaanse moslims gepleegde terreur tegen Pakistaanse christenen? Zo ja, wat heeft u tot nu toe dan ondernomen en wat gaat u ondernemen om de rechtspositie en de veiligheid van de christelijke minderheid in Pakistan te bevorderen?

3.)
Deelt u onze mening, dat Pakistaanse christenen feitelijk vogelvrij zijn en aan willekeur overgeleverd, omdat de islamitische autoriteiten (1) hun geen bescherming bieden; (2) moslims gelegenheid bieden het leven en de belangen van christenen te schaden; (3) moslims immuniteit verlenen die (dreigen) het leven en de belangen van christenen (te) schaden?

4.)
Hoe beoordeelt u de Pakistaanse strafwetgeving m.b.t. het vervolgen en bestraffen van personen die (1) de Koran 'ontheiligen' (§ 295-B Wetboek van Strafrecht); (2) islamstichter Mohammed 'belasteren' (§ 295-C Wetboek van Strafrecht); (3) 'niet-islamitische' zending bedrijven of op welke wijze dan ook de religieuze gevoelens van moslims tarten (§ 298 Wetboek van Strafrecht)?

5.)
Vindt u dat een land dat de meest fundamentele mensenrechten systematisch en op grond van barbaarse islamitische wetgeving schendt, zoals de Islamitische Republiek Pakistan m.b.t. christenen, een zinvolle rol kan vervullen in internationale organisaties die zoeken de mensenrechten te bevorderen (zoals momenteel in de United Nations Human Rights Council - UNHRC)?

6.)
Bent u bereid alle ontwikkelingshulp aan Pakistan te stoppen? Zo neen, waarom niet?

(*) Predikant en broer vermoord in Pakistan, Nd.nl

(**) Pakistan city tense after 'blaspheming' Christians shot, Bbc.co.uk

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3470 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties