Nederland weer van ons

Beste vrienden, dames en heren,

Geweldig weer in Limburg te zijn. Naar Limburg komen is altijd een feest. De hele week zit ik in Holland. Ik ben blij even te kunnen ontsnappen.

PVV: Limburg terug naar Limburgers, op RTL.nl
PVV wil in Limburg meebesturen, AD.nl
Stassen lijsttrekker PVV in Limburg, Limburger.nl

Met groot genoegen heet ik u dan ook welkom bij de presentatie van onze Limburgse kandidaten en ons Limburgse programma voor de Provinciale Staten-verkiezingen.
Limburg heeft veel te bieden. Limburg heeft potentie. Limburg heeft een uitstekende economische ligging. Men heeft dit nooit ten volle benut. Limburg werd behandeld als een ondergeschoven kindje.

De Partij voor de Vrijheid gaat dat veranderen. De PVV is er voor Limburg. Limburgser dan de PVV vind je in Nederland niet.

In Limburg is de Partij voor de Vrijheid thuis. Dit is ook mijn thuis. Er zijn mensen die zeggen dat de grachtengordel het hart van Nederland is, maar voor de PVV is Limburg het hartland.

Limburgers hebben een uniek samenhorigheidsgevoel. De Limburgers hebben vandaag de sleutel in handen om een nieuwe politieke koers uit te zetten. Die sleutel tot verandering is de Partij voor de Vrijheid.

De PVV laat Limburg niet links liggen. Daarom willen wij hier meeregeren. Want Limburg en de Limburgers verdienen beter. Het is de hoogste tijd dat er een frisse wind gaat waaien van Vaals tot Molenhoek.

De Limburgers voelen zich niet meer serieus genomen door partijen die al jaren op het pluche zitten en niet in staat bleken om oplossingen te bieden. Die terecht het vertrouwen van de Limburgers verloren hebben.

De Tweede Kamerverkiezingen tonen aan dat het landelijke PVV-programma de goedkeuring wegdraagt van vele Limburgers. In ons provinciale programma bouwen wij daarop voort.

Met de Partij voor de Vrijheid geen halal, maar zuurvlees! Geen moskee, maar carnaval! Geen preken van haatimams, maar buutreedners!

Ons programma heeft ruime aandacht voor specifiek Limburgse problemen. De massa-immigratie, onveiligheid, kennismigratie, vergrijzing, ontoereikende zorg, drugsrunners, buitenlands coffeeshoptoerisme en hangjongeren – dit zijn problemen die in Limburg al jaren spelen.

Wij zijn die problemen beu. Ze moeten eindelijk keihard worden aangepakt. Daar staat de PVV voor.

Ons programma is glashelder. Ik noem kort 9 punten:

1. een transparant, kleiner bestuur, met slechts vier in plaats van vijf gedeputeerden en raadgevende referendums over grote projecten.
2. een sluitende begroting, strenge controle op het gebruik van belastinggeld, minder subsidieslurpers,
3. de aanstelling van een gedeputeerde voor veiligheid en leefbaarheid,
4. een balans tussen wonen, infrastructuur, natuur, recreatie en landbouw – waarbij de belangen van de economie belangrijker zijn dan die van de gesubsidieerde milieulobby,
5. extra geld voor meer en bredere wegen, plus veiliger en beter openbaar vervoer waarmee geheel Limburg snel en makkelijk kan worden bereikt,
6. een vriendelijk vestigingsklimaat voor ondernemers en bedrijven, met minder regels en overheidsbemoeienis,
7. verbetering van het woon- en zorg- en welzijnsaanbod, voor jong zowel als oud,
8. beter onderwijs en meer werk voor jongeren, om de vergrijzing tegen te gaan,
9. geen subsidies aan elitaire kunstfestivals en multiculti projecten, maar het behoud van traditionele Limburgse volkscultuur en van ons mooie Limburgse dialect.

Ja, het is een programma waarbij Limburgers hun vingers kunnen aflikken.

Om dit prachtige programma te verwezenlijken, heeft de PVV een puike kandidatenploeg samengesteld van 20 mensen die bereid zijn voor de belangen van Limburg te knokken.
Want knokken voor Limburg, dát is de opdracht van onze Limburgse PVV-kandidaten, in de Kamer, in het Europees Parlement, en straks in de Provinciale Staten oftewel Limburgse parlement.

Het is dan ook met trots dat ik – als PVV-leider en vooral ook als Limburger – u de vijf eerste kandidaten op onze lijst presenteer:

Op één staat Laurence Stassen uit Echt. Zij is onze knappe lijsttrekster. Laurence, 39 jaar, is getrouwd en moeder van twee kinderen. Ze is lid van het Europees Parlement en ze speelt daar de sterren van de hemel.

Laurence was eerder werkzaam in haar familiebedrijf en als presentatrice van de regionale omroep TV Limburg.

Laurence is vice-voorzitster van de PVV-fractie in het Europees Parlement, waar ze lid is van de commissie interne markt en consumentenbescherming, en plaatsvervangend lid van de commissie transport en toerisme.

Laurence is een gedreven en bekwame politica en enorme aanwinst voor de provinciale staten van Limburg, waar ze als de absolute nr. 1 en de lijsttrekker van de PVV in Limburg ongetwijfeld haar mannetje zal staan.

Op twee staat Roland van Vliet uit Nederweert. Hij is 41 jaar en is momenteel de PVV-woordvoerder voor fiscale en economische zaken in de Tweede Kamer.

Roland is fiscaal jurist. Voor hij kamerlid werd werkte hij voor verschillende grote bedrijven als bedrijfsfiscalist. Hij heeft de kracht en energie van vier ossen maar is daarnaast ook nog een groot politiek talent.

Roland heeft in de Tweede Kamer bewezen dat hij uit het goede hout is gesneden om voor Limburg te knokken.

Ik ben ervan overtuigd dat de PVV een uitstekende verkiezingsuitslag zal gaan halen in Limburg.

En als we daarna ook zouden gaan besturen en lid zouden worden van het college van Gedepudeerde Staten – en dat is zeker onze ambitie – dan is Roland van Vliet onze eerste kandidaat gedeputeerde. En dat is goed nieuws voor Limburg!

Op drie staat Cor Bosman uit Roermond. Cor is 50 jaar, getrouwd en vader van vier kinderen. Hij is zelfstandig ondernemer en heeft samen met zijn echtgenote een supermarkt.

Daar verkoopt hij zijn eigengemaakte heerlijke Limburgse vlaaien.

Cor is actief voor de Judo Bond in Limburg. In het verleden was hij er zelfs bestuurslid. Hij geeft nog steeds met veel enthousiasme judolessen aan jongeren en is trainer en secretaris van een judovereniging.

Op vier staat Theo Krebber uit Maastricht. Theo is 64 jaar, getrouwd, vader van drie kinderen en grootvader van 2 kleinkinderen.

Theo werkte vele jaren als huisarts. Later is hij gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Limburg in Maastricht. Sinds 1 juni van dit jaar is hij gepensioneerd. Het is fantastisch een man als Theo de politiek in te zien gaan om op te komen voor de belangen van de Limburgse kiezers.

Op vijf staat Harm Uringa uit Bunde. Harm is 65 jaar, getrouwd, vader van twee kinderen en grootvader van twee kleinkinderen. Harm is sinds 1 februari van dit jaar gepensioneerd. Hij heeft meerdere jaren in diverse landen gewoond en gewerkt.

Harm was de laatste jaren werkzaam als ICT-manager bij een pensioenfonds in Heerlen. Sinds 2003 is hij, samen met zijn echtgenote, als vrijwilliger betrokken bij een tehuis voor gehandicapte kinderen in Zuid-Afrika.

Dames en heren, vrienden van Limburg,

De Partij voor de Vrijheid heeft een enthousiast team kandidaten die het beste van zichzelf zullen geven voor Limburg. Want Limburg verdient het. Limburg verdient de PVV. Voor de PVV telt Limburg mee. Voor ons is Limburg niet de twaalfde, maar de éérste provincie van Nederland.

Dadelijk zullen Laurence, Roland, Cor, Theo en Harm u het Limburgse verkiezingsprogramma nader toelichten en de namen van onze andere kandidaten bekend maken.

Met dit fantastische team en dit fantastische programma ziet de Partij voor de Vrijheid de PS-verkiezingen in Limburg vol vertrouwen tegemoet. De PVV gaat hier, in ons mooie Limburg, geschiedenis schrijven. Limburg schreeuwt om de PVV. De PVV zal ook in maart 2010, net als dit jaar bij de Tweede Kamer verkiezingen, Limburg veroveren en Limburg teruggeven aan de Limburger.

Dank u wel.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3665 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties