Nederland weer van ons

N.a.v. de uitspraken van dhr. Welten, korpschef van Amsterdam-Amstelland hebben de leden Brinkman en Wilders (beiden PVV) Kamervragen ingediend bij de minister van Veiligheid en Justitie. Daarin vragen zij of de minister de mening van de PVV deelt dat het onacceptabel is dat een korpschef democratisch aangenomen formele wetgeving in zijn geheel niet wil uitvoeren en of hij zichzelf daarmee indirect niet boven de wet stelt in onze rechtsstaat. Verder eist de PVV dat de korpschef zijn woorden publiekelijk terug neemt. Wanneer hij dat weigert dient de minister zijn ontslagprocedure in te zetten. De antwoorden van de minister op deze vragen worden voor a.s. 12 januari 2011, 12.00 uur verwacht.

Kamervragen van de leden Brinkman en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie.

1.)
Bent u bekend met de uitlatingen welke zijn gedaan door de korpschef van de politie Amsterdam-Amstelland, dhr. B. Welten, in het NTR-programma van dinsdag 4 januari 2011? In het bijzonder verwijzen wij naar de uitlating dat “wanneer het kabinet inderdaad een boerkaverbod invoert, hij burgerlijk ongehoorzaam zal zijn”(*)

2.)
Bent u met ons van mening dat het onacceptabel is indien een korpschef van de Nederlandse politie met gebruikmaking van het individuele recht, namelijk de discretionaire bevoegdheid van de individuele politieman, democratisch aangenomen formele wetgeving in zijn geheel niet wil uitvoeren met als motivatie: “mindere prioriteit”? Zo nee, waarom niet?

3.)
Bent u met ons van mening dat wanneer bij een mogelijk boerkaverbod de politie enkel waarschuwend wil optreden, met andere woorden niet verbaliserend, de politie, in casu de korpschef, hij indirect zichzelf boven de wet stelt en dat dit in een rechtsstaat onacceptabel is? Zo nee, waarom niet?

4.)
Bent u bereid met dhr. B. Welten z.s.m. een functioneringsgesprek te voeren n.a.v. dit interview waarin hij de mogelijkheid krijgt geboden om zijn woorden publiekelijk terug te nemen en indien hij dit niet wenst te doen, zijn ontslagprocedure per direct in te zetten? Zo nee, waarom niet?

5.)
Kunt u deze vragen voor 12 januari 2011, 12.00 uur beantwoorden?

(*) NPS.nl

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2975 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties