Nederland weer van ons

Vragen van de leden van Klaveren en Wilders (beide PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken over moskeeen die medewerking weigeren aan het onderzoek naar lijfstraffen en het verspreiden van antiwesterse sentimenten.

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Onderzoek lespraktijken moskeeen gestrand'?(*) 

2.)
Deelt de minister de visie van de PVV dat de weigering van de moskeeen mee te werken aan het onderzoek tekenend is voor de volslagen minachting van de moskeeen voor de Nederlandse samenleving? Zo neen, hoe duidt de minister de weigering dan? 

3.)
In hoeverre heeft de minister zich onvolledig uitgelaten over het ontbreken van concrete signalen van misstanden, daar de GGD en de gemeente Den Haag al in 2009 melding hebben gemaakt bij politie en het openbaar ministerie van 49 concrete signalen van lijfstraffen? 

4.)
Bent u bereid moskeeen als onderhavige, die weigeren deel te nemen aan een onderzoek naar sharia-praktijken, onmiddellijk te sluiten? Zo ja, wanneer zal deze moskee worden gesloten? Zo neen, waarom niet?

 

(*)Telegraaf, 17 januari 2011

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2845 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties