Nederland weer van ons

Vragen van de leden Fritsma en Wilders (beiden PVV) over het nieuwe immigratierecord (*): 

1.)
Heeft u kennis genomen van het feit dat vorig jaar met 150.000 toegelaten immigranten opnieuw een record is gebroken?

2.)
Deelt u de mening dat uit dit nieuwe immigratierecord eens te meer blijkt dat de maatregelen uit het gedoogakkoord snel ingevoerd moeten worden? Zo ja, kunt u voor alle maatregelen aangeven wanneer zij in werking zullen treden? 

3.)
Deelt u de zorg dat ook uit de cijfers is gebleken dat steeds meer autochtone Nederlanders emigreren en er dus een beeld ontstaat dat veelal laag opgeleide (niet Nederlands sprekende mensen) binnenkomen en goed opgeleide mensen vertrekken?  

(*) De Telegraaf

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4325 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties