Nederland weer van ons

PVV-Kamerleden Marcial Hernandez en Geert Wilders willen opheldering van de minister van Defensie over het bericht dat de Dienst Islamitische Geestelijke Verzorging van het ministerie van Defensie een symposium houdt over islam en krijgsmacht. Hernandez en Wilders hebben onderstaande vragen gesteld.

Vragen van de leden Hernandez en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Defensie over het bericht dat de Dienst Islamitische Geestelijke Verzorging van het ministerie van Defensie een symposium houdt over islam en krijgsmacht. 

1.)
Klopt het bericht dat de Dienst Islamitische Geestelijke Verzorging van het ministerie van Defensie samen met het Multicultureel Netwerk Defensie en het Leids Universitair Centrum voor de studie van Islam en Samenleving op 3 maart een symposium organiseren over islam en krijgsmacht? (*) 

2.)
Kunt u aangeven of er overheidssubsidie met dit symposium is gemoeid? Zo ja, hoeveel? 

3.)
Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat defensiepersoneel wordt geconfronteerd met initiatieven die de rol van de islam, een totalitaire politieke ideologie, bij de krijgsmacht propaganderen en de islam als cultureel fenomeen en religie bestempelen? Zo nee, waarom niet? 

4.)
Bent u het met de PVV eens dat dit wederom een voorbeeld is van toenemende islamisering van de Nederlandse krijgsmacht? Zo nee, waarom niet?

5.)
Bent u bereid om de Dienst Islamitische Geestelijke Verzorging als personeelsondersteunende instantie op te heffen, de radicale legerimams te ontslaan en een einde te maken aan bovenstaande symposia? Zo nee, waarom niet?

 

(*) Wijblijvenhier 

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4530 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties