Nederland weer van ons

Meneer de Voorzitter, leden van de rechtbank, ik heb u onlangs proberen te wraken omdat u geen proces-verbaal wegens meineed wilde laten opmaken tegen de heer Hendriks. Die wraking is niet gelukt. Ik heb mij daar bij neer te leggen. Maar het moet mij van het hart dat ik mij eigenlijk veel meer heb geërgerd aan iets anders wat de Voorzitter van deze rechtbank op de dag van het openbare getuigenverhoor van de heer Jansen zei. Hij zei dat ik een vrij man was. Dat de vergelijking tussen de heer Nekschot en mij niet opging omdat ik een vrij man was. 

Klik hier voor het bericht "Wilders: 'Ik ben geen vrij man meer' "op Spitsnieuws.nl

Klik hier voor het bericht "Wilders: Maak een einde aan dit oneerlijke proces" op Elsevier.nl


Meneer de Voorzitter, u had er niet verder naast kunnen zitten. Ik ben al bijna zeven jaar geen vrij man meer. Ik ben mijn vrijheid in 2004 kwijtgeraakt. Ik ben al lang een bewaakte gevangene zonder dat u mij heeft veroordeeld. Zonder beveiliging ben ik mijn leven nog minder zeker dan nu al het geval is. Meneer de Voorzitter, u zou de woorden "een vrij man" niet in de mond nemen als u een keer 1 week met mij zou ruilen. 

Meneer de Voorzitter, leden van de rechtbank, vandaag zit ik hier weer als verdachte. Ik heb het al eerder gezegd: Dit strafproces is naar mijn overtuiging een politiek proces. Hier wordt gepoogd om ook langs juridische weg een politicus die namens anderhalf miljoen mensen spreekt, en die daarvoor al dagelijks een hoge prijs betaalt, de mond te snoeren. In dit proces sta formeel alleen ik terecht, maar materieel ook de vrijheid van meningsuiting van miljoenen Nederlanders. 

Dit proces is niet alleen een politiek proces, het is bovendien geen eerlijk proces. Want als je naar de beschikking van het Hof kijkt, dan is het vonnis al geveld. Het Hof heeft een vervolgingsbeschikking gewezen waarin het concludeert dat ik mij schuldig gemaakt heb aan haatzaaien. Het Hof heeft geconcludeerd dat mijn uitspraken zonder meer een beledigend karakter dragen en dat ik een islamofoob zou zijn. Het Hof heeft geconcludeerd dat ik mij schuldig heb gemaakt aan het meest ernstige verwijt: het aanzetten tot haat en discriminatie. Het Hof heeft geconcludeerd dat het de verwachting heeft dat de strafvervolging ook daadwerkelijk tot een veroordeling zal leiden. Meneer de Voorzitter, leden van de rechtbank, het Hof heeft uw taak al vervuld. Ik werd al lang voordat dit proces hier voor uw rechtbank begon, schuldig bevonden en veroordeeld. En dat druist in tegen het rechtvaardigheidsgevoel dat ik in iedere cel van mijn lichaam voel. En hierdoor is mijn recht op een eerlijk proces geschonden. 

Helaas, dit is maar het topje van de ijsberg in dit proces. De rechters die deze zaak voorgezeten hebben, hebben zonder twijfel de schijn van partijdigheid gewekt. Zo zijn mij 15 van de 18 verzochte getuigen geweigerd. Zo heeft zowat iedere hoge verantwoordelijke van de rechterlijke macht, tot aan de Hoge Raad aan toe,  zich uitgesproken over dit proces, en veelal ten nadele van mij. Maar raadsheer Schalken spant toch wel de kroon.  

Raadsheer Schalken, die meegeschreven heeft aan de vervolgingsbeschikking, heeft de gewoonte om tijdens chique diners voor intellectuelen mijn zaak te bespreken en zijn beschikking te bepleiten. Raadsheer Schalken dineerde met mijn getuige, de heer Jansen – let wel 1 van de amper 3 mij toegewezen getuigen – drie dagen voordat de heer Jansen verhoord zou worden. Tijdens dit diner heeft de heer Schalken GEPROBEERD om de heer Jansen te beïnvloeden. Dat dit niet gelukt is, is niet relevant.  

Meneer de Voorzitter, leden van de rechtbank, maak alstublieft een einde aan dit oneerlijke, politieke proces. Doe recht aan een eerlijke procesgang en de onschuld presumptie. Doe recht aan onze Nederlandse vrijheden. Als dit proces doorgaat ondanks het feit dat de onschuldpresumptie met voeten is  getreden en ik veroordeeld word, wordt niet alleen mijn vrijheid beknot, maar ook die van alle Nederlanders. Niet alleen mijn recht om de waarheid te spreken wordt aangetast, maar ook het recht van alle Nederlanders om de waarheid te horen. De 19de eeuwse zwarte Amerikaanse politicus, Frederick Douglass, de zoon van een slavin, stelde het zo: “De vrije meningsuiting onderdrukken is een dubbel kwaad. Het schendt het recht van de toehoorder zowel als van de spreker.”  

Meneer de Voorzitter, leden van de rechtbank, ik besluit met een woord van George Washington. Hij zei: “Als ons de vrijheid van spreken wordt ontnomen, dan zullen we stom en zwijgend als schapen naar de slachtbank worden geleid.” Meneer de Voorzitter, leden van de rechtbank, laat deze waarschuwing niet tot werkelijkheid worden. 

Maak een einde, nu, aan deze schertsvertoning, aan dit politieke proces, waar ik nog voordat ik verdachte was, al door het Hof ben veroordeeld. Als u dat doet, en dat hoop ik vurig, komt dat zowel de vrijheid van meningsuiting als het aanzien van de rechterlijke macht maar ook het aanzien van de rechtsstaat ten goede.

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2765 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties