Nederland weer van ons

Vragen van de leden Wilders en Van Dijck (beiden PVV) aan de minister-president, minister van Algemene Zaken, over het Frans-Duitse voornemen om een financiële transactiebelasting in te voeren in de eurozone.

1.)
Hebt u kennis genomen van persberichten over het voornemen van kanselier Merkel en de Franse president Sarkozy om binnen de eurozone een financiële transactiebelasting in te voeren (*)?

2.)
Deelt u de vrees van VNO-NCW en MKB Nederland dat de invoering van een financiële transactiebelasting kan leiden tot een verlaging van de pensioenuitkering van meer dan 10% (**)? Deelt u onze mening dat dit niet acceptabel is?

3.)
Bent u het eens met VNO-NCW en MKB Nederland, alsook het CPB, dat dergelijke belasting zal leiden tot een structurele krimp van de economie (van 0,53% tot 1,76%), iets wat wij in deze tijden van recessie kunnen missen als kiespijn (**)?

4.)
Bent u bereid zich met klem tegen de invoering van een financiële transactiebelasting te verzetten?

(*) Wall Street Journal, 14 januari 2012
(**) Brief VNO NCW en MKB Nederland aan de voorzitter en leden van de Vaste Commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer der Staten Generaal, 13 december 2011

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3205 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties