Nederland weer van ons

Vragen van het lid De Roon aan de Minister van Buitenlandse zaken over het bericht dat Turkije lid wil worden van de ‘NAVO van het Oosten’:

1.)
Bent u bekend met het bericht dat Turkije lid wil worden van de door China geleide Shanghai Cooperation Organization (SCO)? (*)

2.)
Op welke wijze werken lidstaten van de SCO politiek en militair met elkaar samen? Delen ze inlichtingen en ontwikkelen ze gezamenlijk militair strategische concepten?

3.)
Hoe groot acht u het risico dat Erdogan het lidmaatschap zal gebruiken om de NAVO, en het Westen in het algemeen, mee te chanteren als dat hem uitkomt?

4.)
Deelt u mijn mening dat een Turks lidmaatschap van de SCO onverenigbaar is met het NAVO-lidmaatschap en het bondgenootschap zelfs ondermijnt? Zo nee waarom niet?

5.)
Hoe ziet u het Turkse voornemen om lid te worden van de ‘NAVO van het Oosten’, tegen de achtergrond van uw stelling dat we wereldwijd te maken hebben met een ‘krachtmeting tussen democratie en autocratie’? (**)

6.)
De oorlog in Oekraïne is volgens u een lakmoesproef voor (potentiële) dictators. Hoe komt dictator Erdogan door deze lakmoesprof nu hij aansluiting zoekt bij een organisatie waar ook China, Pakistan en straks ook nog Iran bij aangesloten zijn? (***)

7.)
Wilt u er tot slot voor pleiten dat Turkije uit het NAVO-bondgenootschap moet worden gezet omdat Turkije niet alleen een onbetrouwbare bondgenoot is, maar tevens in vergaande mate lak heeft aan democratische en rechtsstatelijke beginselen?

(*) https://www.telegraaf.nl/nieuws/1949627746/turkije-wil-lid-worden-van-navo-van-het-oosten

(**) https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoekstra-breekt-met-voorzichtige-taal-voorgangers-investeer-in-eu-slagkracht-om-manier-van-leven-te-verdedigen~b179a184/

(***) https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/reken-maar-dat-alle-dictators-en-potentiele-dictators-hiernaar-kijken-als-een-lakmoesproef-kom-je-hiermee-weg-in-de-21ste-eeuw~bfefff15/

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4790 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties