Nederland weer van ons

Vragen van de leden De Roon en Wilders (beiden PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de immense schaal waarop kinderen worden misbruikt op islamitische scholen in Pakistan:

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Islamic schools in Pakistan plagued by sex abuse of children’(*)

2.)
Wordt u ook kotsmisselijk als u leest over de immense schaal waarop kinderen worden misbruikt op islamitische scholen in Pakistan?

3.)
Klopt het dat er niet of nauwelijks toezicht is op duizenden islamitische scholen, zodat geestelijken die in het voetspoor willen treden van hun profeet Mohammed zich onbestraft kunnen vergrijpen aan weerloze kinderen?

4.)
Welke islamitische (politieke) partijen, landen en zakenmensen zitten volgens u achter de financiering van de “madrassa’s” waar pedofilie kennelijk welig tiert?

5.)
Bent u met mij van mening dat de islamitische ideologie in combinatie met het shariarecht een giftige cocktail vormt die kindermisbruik niet alleen in de hand werkt, maar bestraffing achteraf ook in ernstige mate verhindert?

6.)
Bent u bereid om de Nederlandse zetel in de VN-veiligheidsraad in te zetten om voor een onderzoek te pleiten naar de schaal en omvang van dit kindermisbruik? Zo nee, waarom niet?

(*) https://apnews.com/ddd9660f63ae4433966684823f79d3e9 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2555 gasten

donaties

doneer

Nederland
English