Nederland weer van ons

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid n.a.v. de beslissing om het MH17 strafproces te voeren in de zittingslocatie Schiphol:

1.)
Heeft u de nabestaanden of organisaties of personen die opkomen voor de nabestaanden, tevoren geraadpleegd over het voeren van het strafproces op Schiphol? Zo neen, waarom niet? Zo ja, met wie heeft u gesproken?

2.)
Wat heeft u doen besluiten om niet te kiezen voor de stad Den Haag, die door de Nederlandse regering vaak wordt neergezet als de internationale hoofdstad van recht?

3.)
Op welke wijze heeft u zich er rekenschap van gegeven, dat het voor nabestaanden bezwarend kan zijn om naar Schiphol, waar de laatste vlucht MH17 vertrok en waar zij afscheid namen van hun geliefden, te komen voor het bijwonen van het strafproces? Wat heeft u doen besluiten om desondanks voor Schiphol als zittingsplaats te kiezen?

4.)
Bent u bereid om de keuze te heroverwegen, als blijkt dat nabestaanden moeite hebben met deze zittingsplaats? Zo nee, waarom niet?

5.)
Ziet u mogelijkheden om nabestaanden tegemoet te komen, die wel het strafproces of delen daarvan willen bijwonen, zonder dat dat op Schiphol zou moeten gebeuren?

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3825 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties