Nederland weer van ons

Vragen van de leden De Roon en Van Weerdenburg (beiden PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat Hamas een militaire opleiding runt met UNRWA geld:

1.)
Bent u bekend met het bericht “UNRWA Complains About Funding While Training Children to Wage War”(*)?

2.)
Kunt u aangeven welk bedrag uit het UNRWA budget van circa 1,2 miljard dollar wordt besteed aan Gaza en hoeveel scholieren in Gaza op UNRWA scholen zitten?

3.)
Klopt het dat maar liefst 120.000 kinderen van UNRWA scholen een militaire opleiding van Hamas volgen? Zo nee, om welk aantal gaat het dan?

4.)
Bent u bereid om binnen de VN te pleiten voor een uitgebreid onderzoek naar de wijze waarop Hamas UNRWA scholen en scholieren voor zijn politieke en militaire karretje spant?

5.)
Bent u bereid om de jaarlijkse Nederlandse bijdrage aan het UNRWA van circa 20 miljoen euro voorgoed stop te zetten? Zo nee, waarom niet?

6.)
Indien u de vorige vraag met “nee” heeft beantwoord kunt u dan in ieder geval toezeggen dat Nederland (nadat uw collega Minister Kaag de Nederlandse bijdrage aan het UNRWA eerder al versneld overmaakte) als vervolgstap in ieder geval géén extra financiële bijdrage zal leveren om het gat in de UNRWA begroting te dichten?

(*) https://www.algemeiner.com/2018/07/27/unrwa-complains-about-funding-while-training-children-to-wage-war/

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4310 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties