Nederland weer van ons

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht ‘Fusie tussen BerneZorg en Zorggroep Dorus’.

1.)
Bent u bekend met het bericht ‘Fusie tussen BerneZorg en Zorggroep Dorus? (*) per 1 januari 2013? 

2.)
Deelt u mijn teleurstelling over deze voorgenomen fusie omdat het nieuwe beleid uitgaat van het voorkomen van zorggiganten en inzet op kleinere zorginstellingen vanwege de hogere kwaliteit van zorg?  

3.)
Deelt u de mening dat de fuserende partijen een fusie-effectrapportage op moeten stellen? 

4.)
Gaat u bewerkstelligen dat de NZa en de IGZ een fusietoets uitvoeren? Zo nee, kunt u uw antwoord toelichten? 

5.)
Zal de IGZ voor, tijdens en na het fusieproces de betrokken instellingen intensiever volgens, zoals u schriftelijk aangekondigd heeft? (**) Zo ja, hoe wordt dit intensievere toezicht vormgegeven? Zo nee, waarom niet? 

6.)
Indien er geen fusie-effectrapportage en geen fusietoets komt, hoe bent u van plan de fusie tegen te houden conform de wens van de Kamer om een moratorium in te stellen op fusies in de zorgsector? (***)

 

 

(*) Zorgvisie.nl, 18 november 2011

(**) Kst-32620-15

(***) Kst-32620-25

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3865 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties