Nederland weer van ons

Vragen van het lid Agema (PVV) over het bericht dat een bejaardenverzorgster die een tiental ouderen bestolen heeft, slechts een werkstraf heeft gekregen.

1.)
Bent u bekend met het artikel 'Werkstraf voor stelende bejaardenhulp(*)?

2.)
Deelt u de mening dat de veroordeelde bejaardenverzorgerster er wel erg gemakkelijk vanaf komt met een werkstraf? Zo neen, waarom niet?

3.)
Deelt u de mening dat daders van dergelijke misdrijven na hun veroordeling geregistreerd moeten worden in een landelijk register, zodat zij nimmer meer in de positie kunnen komen kwetsbare ouderen te bestelen via hun werk als verzorgende? Zo neen, waarom niet?

4.)
Deelt u de mening dat een drie keer hogere straf welke leidt tot een gevangenisstraf in plaats van taakstraf beter in verhouding staat met de aard van het misdrijf mede omdat de oudere een afhankelijkheidsrelatie tot de verzorgster heeft en fysiek de zwakkere partij is? Zo neen, waarom niet?

(*) Waldnet, 24 november 2011

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4735 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties