Nederland weer van ons

Vragen van de leden Agema en Gerbrands (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht dat voor diefstal veroordeelde bejaardenverzorgers zonder problemen terecht kunnen in anderen tehuizen.

1.)
Bent u bekend met het artikel 'Vrij spel berovers bejaarden/politie traceert honderden sieraden(*)? 

2.)
Deelt u onze mening dat het van groot belang is om per direct een landelijk registratiepunt op te richten, helemaal nu blijkt dat het ontbreken van zo’n lijst tot grote frustraties leidt bij onze rechercheurs? Zo neen, waarom niet? 

3).
Bent u het met ons eens dat het van de zotte is dat er nog steeds managers van verzorgingshuizen bestaan die geen aangifte doen omdat zij bang zijn dat hun instelling daardoor in een kwaad daglicht komt te staan? Is het management van deze instellingen daardoor niet medeplichtig? Zo neen, waarom niet? 

4).
Bent u het met ons eens dat deze daders zo snel mogelijk en voor langere tijd achter slot en grendel opgeborgen moeten worden? Zo ja, hoe gaat u hier voor zorgen? Zo neen, waarom niet?

 

(*) De Telegraaf, 4 april 2012

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4085 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties