Nederland weer van ons

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over slechts een waarschuwing bij het veroorzaken van ernstige brandwonden door een verpleegkundige.

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Waarschuwing voor badincident zorginstelling'? (*)

2.)
Klopt het dat er hier slechts sprake is van een waarschuwing, dan wel een berisping?

3.)
Deelt u de mening dat de straf voor deze verpleegkundige te laag is vanwege de zeer ernstige brandwonden die zij veroorzaakt heeft waardoor het reeds gehandicapte meisje niet meer kan lopen?

4.)
Deelt u de mening dat het tuchtrecht er hoort te zijn om mensen te beschermen tegen onbekwaam en falend personeel en niet om hen slechts te laten leren van hun fouten? (**)

5.)
Bent u bereid de waarschuwing en berisping uit het tuchtrecht te schrappen, zodat blunderend personeel altijd een hogere straf – zoals doorhaling in het register – opgelegd krijgt? Zo nee, waarom niet?

 

(*) Lees hier het bericht op Telegraaf.nl
(**) http://www.igz.nl/onderwerpen/handhavingsinstrumenten/maatregelen/tuchtrechtelijke-maatregelen/

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2825 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties