Nederland weer van ons

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat er toch werklozen ingezet worden als thuishulp.

1.)
Bent u bekend met het artikel 'Toch werklozen aan de slag in thuiszorg'(*)?

2).
U vond het toch ook onacceptabel dat werklozen straks de persoonlijke verzorging van onze ouderen gaan uitvoeren? (**) Zo ja, en nu?

3.)
Kunt u aangeven hoe u gaat voorkomen dat ontslagen thuiszorgmedewerkers straks hetzelfde werk gaan doen voor minder salaris?

4.)
Kunt u aangeven in hoeveel gemeentes vrijwilligers en werklozen de taken van thuiszorgmedewerkers al overgenomen hebben en hoeveel werkloze thuiszorgmedewerkers er al op deze manier ingezet worden? Zo nee, waarom niet?

5).
Is dit de toekomst van thuiszorg, verzorgd worden door vrijwilligers en werklozen? Zo nee, hoe gaat u dit nieuwe beleid dan aanpakken?

 

(*) Binnenlands Bestuur, 15 augustus 2013

(**) 29538-149 brief sts VWS 4 juli 2013

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5425 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties