Nederland weer van ons

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht dat zorgcontroleurs straks ongevraagd bij mensen binnen mogen vallen.

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Raad voor de Rechtspraak kraakt plannen hervorming langdurige zorg'? (*)

2.)
Kunt u uw voorgenomen wetswijziging Wmo per ommegaande aan de Kamer, de gekozen volksvertegenwoordiging, zenden alvorens deze met allerhande ongekozen belangengroepen te delen?

3.)
Wat is uw mening over het gegeven dat de belangengroepen die u consulteert (VNG, Raad voor de Rechtspraak) direct in de media reageren over uw voornemens?

4.)
Klopt het dat u van plan bent het mogelijk te maken dat gemeenteambtenaren ongevraagd bij inwoners kunnen binnenvallen om de zorg te controleren? Zo ja, bent u bereid deze bepaling vandaag nog uit de concept-wet te halen?

(*) Trouw, 13 september 2013

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4205 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties