Nederland weer van ons

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het financieren van dure hobby's met zorggeld.

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Zorggeld financierde dure hobby's'? (*)

2.)
Klopt het dat de bestuurder van SGL aangehouden is op verdenking van stelselmatige fraude met zorggeld? Deelt u de mening dat het verwerpelijk is wanneer geld dat bedoeld is voor zorg, door een bestuur wordt uitgegeven aan privézaken?

3.)
Klopt het dat deze zorginstelling nu in de financiële problemen zit? Zo ja, welke stappen neemt u om de zorg voor gehandicapte kinderen te garanderen zodat zij niet de dupe worden van de frauderende bestuurder?

4.)
Bent u bereid te bewerkstelligen dat, in het geval van aangetoonde fraude, niet alleen het gefraudeerde geld maar ook een boete opgelegd aan de bestuurder, ten goede moet komen aan de zorginstelling?

5.)
Deelt u de mening dat frauderende zorgbestuurders nooit meer een bestuurlijke functie (al dan niet) in de zorg mogen vervullen? Zo ja, hoe gaat u dat bewerkstelligen?

 

(*) Lees hier het bericht op NOS.nl    

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3020 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties