Nederland weer van ons

Schriftelijke vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht dat de bewoners van aanleunwoningen in Nieuw Heeswijk actie voeren nu hun verzorgingshuis gesloten is

1.)
Bent u bekend met het bericht dat bewoners van aanleunwoningen in Nieuw Heeswijk actievoeren nu hun verzorgingshuis gesloten is en gesloopt wordt?

2.)
Klopt het dat het Woonzorgcentra Haaglanden een feestje gaf toen de sloopkogel door het verzorgingshuis ging en dat erop gedronken werd? Terwijl de mensen aan hun lot worden overgelaten worden nu er zelfs geen receptie meer is en ze nergens van op de hoogte zijn gebracht? Vindt u dat net zo wanstaltig als ik?

3.)
Realiseert u zich dat met uw landelijke beleid om alle verzorgingshuizen te sluiten de totale wijkfunctie overal verdwijnt omdat de aanleunwoningen nergens meer tegenaan leunen, er geen dagbesteding meer in de wijken is, er geen diner meer verzorgd kan worden in de verzorgingshuizen en ouderen zich ook niet meer veilig voelen?

4.)
Waarom blijft u mooie sier maken met een schamele 200 miljoen euro waarmee u hooguit 3000 wijkverpleegkundigen kunt financieren voor HEEL Nederland terwijl u de hele wijkfunctie afbreekt met uw ruim 4 miljard euro aan bezuinigingen op de ouderenzorg?

5.)
Realiseert u zich dat dat 233 tachtigplussers op 1 wijkverpleegkundige is en dat zij dat nooit kunnen behappen al zouden ze allemaal een batmobiel in plaats van solex hebben?

6.)
Wanneer draait u het sluiten van de verzorgingshuizen (het stoppen met de financiering van zzp 1-3 en de helft van 4) en al die bijkomende gevolgen terug?

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 5440 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties