Nederland weer van ons

Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht: 'Een beetje hulp totdat het te laat is.'

1.)
Bent u bekend met het bericht: 'Een beetje hulp totdat het te laat is'?

2.)
Klopt het dat het aantal acute uithuisplaatsingen is toegenomen sinds de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten? Zo ja, hoe komt dit?

3.)
Bent u met ons van mening dat kinderen altijd de juiste hulp moeten krijgen en gemeenten niet op de stoel van de medisch specialist moet gaan zitten? Zo ja, hoe gaat u ervoor zorgen dat kinderen niet onnodig lang hoeven te wachten op de juiste zorg?

4.)
Komt de veiligheid van kinderen in gevaar doordat zij te lang moeten wachten op de juiste specialistische hulp? Zo nee, waarom niet?

(*) NRC, 23 juli 2016

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3615 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties