feed-image RSS

Nederland weer van ons

Vragen van het lid Bosma (PVV) aan de minister van Media, inzake het verwijderen van oude tv-programma’s die heel erg kwetsend zijn:

12 juni 2020

1.)
Heeft u kennisgenomen van het bericht “Don’t mention the war?”(*)

Vragen van het Lid Bosma (PVV) aan de beide ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de zorgwekkende situatie bij een belangrijke IT-dienstverlener van de Nederlandse overheid

Vragen van het lid Bosma (PVV) aan de minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en media over het verschuiven van de peildatum:

1.)
Bent u bekend met uw eigen uitspraken tijdens het debat van 10 december, te weten: “Dat betekent bijvoorbeeld ook dat de peildatum die altijd gehanteerd wordt voor potentiële aspirant-omroepen ook één jaar zal doorschuiven, naar 31 december 2020. Dat is nog niet officieel naar buiten gekomen, omdat ik zelf nog even heb gewacht op de behandeling van dit wetsvoorstel, maar u zult begrijpen dat we, ook met het oog op de tijd, dit besluit nu moeten nemen. Dat is een autonome bevoegdheid die ik vanuit de Mediawet heb. Dat besluit zal deze week dus bekend worden gemaakt.” (*)

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3930 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties