Nederland weer van ons

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering zowel niet gecertificeerde, binnenlandse freeriders als buitenlandse veetransporteurs welke keer op keer in opspraak komen met ontoelaatbare vormen van dierenmishandeling, te straffen door middel van een onmiddellijk transportverbod op Nederlandse bodem en inbeslagname van de transportdieren ter voorkoming van dierenleed, oneerlijke concurrentie voor de welwillenden en ter verkrijging van een gelijk speelveld,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Graus


Deze motie werd aangenomen.

 

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 6970 gasten

donaties

doneer

Nederland
English