Nederland weer van ons

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er in Nederland röntgenopnamen van paarden worden gemaakt en/of geïnterpreteerd door niet veterinair bevoegden;

overwegende, dat een röntgenopname en/of -interpretatie van een paard enkel dient te geschieden door dierenartsen met een erkende verklaring van de vakgroep radiologie van de faculteit voor diergeneeskunde of door een (para)veterinair onder het toeziend oog van hen;

verzoekt de regering om onbevoegden actief op te sporen via hun websites, aanwijzingen van dierenartsen en/of de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde om het onbevoegd uitoefenen van een veterinaire taak te stoppen en te bestraffen, daar het gaat om een overtreding op de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Graus

 

Deze motie werd aangenomen met algemeenheid van stemmen.

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 7765 gasten

donaties

doneer

Nederland
English