Nederland weer van ons

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering bij te dragen aan een spoedige verbetering van de internationale concurrentiepositie van Schiphol door een transparante tarifering (mede) mogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Graus

 

Deze motie werd aangenomen.

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 7020 gasten

donaties

doneer

Nederland
English