Nederland weer van ons

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat zowel de Belastingdienst als de FNV gebruikmaakt van de nieuwkomers op de postmarkt voor de bezorging van hun poststukken;

overwegende, dat de overheid altijd het goede voorbeeld dient te geven als het gaat om het stimuleren van goede arbeidsvoorwaarden;

constaterende, dat de overeenkomst van opdracht vaak tot uitbetalingen beneden het minimumloon leidt;

verzoekt de regering voortaan enkel overeenkomsten aan te gaan met postbedrijven welke zich qua arbeidsvoorwaarden conformeren aan een cao,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Graus

 

Deze motie werd aangenomen.

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 7945 gasten

donaties

doneer

Nederland
English