Nederland weer van ons

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering het beleid van Staatsbosbeheer in de Oostvaardersplassen te evalueren en te herzien op basis van adviezen van en toezicht door onafhankelijke deskundigen, onder wie veterinair specialisten,

en gaat over tot de orde van de dag.


Graus

 

Deze motie werd aangenomen.

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3495 gasten

donaties

doneer

Nederland
English