Nederland weer van ons

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering haar inspanningsverplichtingen tot een maximum te verhogen om de door haar toegezegde vermindering van regeldruk en administratieve lastenverlichting binnen de gestelde termijn te verwezenlijken,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Graus

 

Deze motie werd aangenomen.

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4420 gasten

donaties

doneer

Nederland
English