Nederland weer van ons

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering de door de Kamer aangenomen motie-Graus (26 991, nr. 216), ingediend op 3 juli 2008, waarin de regering wordt verzocht het AID-hoofdkantoor voor Zuid-Limburg te behouden, weigert uit te voeren;

constaterende, dat met name Parkstad Limburg te kampen heeft en krijgt met een achtergestelde economische positie en bovengemiddelde bevolkingskrimp;

verzoekt de regering geen werkgelegenheid uit deze regio te halen en, indien dit onverhoopt toch gaat gebeuren, vooraf compenserende maatregelen te treffen door het scheppen van een minimaal gelijkwaardig aantal arbeidsplaatsen en/of gelijkwaardige, vervangende functies in Parkstad Limburg,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Graus

 

Deze motie werd aangenomen.

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2845 gasten

donaties

doneer

Nederland
English