Nederland weer van ons

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering tot zowel kwalitatieve als kwantitatieve opbouw van het aantal controles, geintensiveerde opsporing en vervolging, betere samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven, het inzetten van meer onaangekondigde controles door meerdere handhavers en controleurs van AID en VWA bij slachterijen, om het «waarschuwingssysteem» voor te zijn en de kans op intimidatie en/of bedreiging van deze controleurs en handhavers te verkleinen,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Graus


Deze motie werd aangenomen.

 

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3435 gasten

donaties

doneer

Nederland
English