Nederland weer van ons

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de mosselsector van oudsher een belangrijke zowel culturele, maatschappelijke als economische bijdrage levert aan ons land;

constaterende, dat het voortbestaan van de mosselsector wordt bedreigd doordat de Raad van State heeft besloten dat een in 2006 door het ministerie van LNV verleende vergunning voor het opvissen van mosselzaad in de Waddenzee onterecht was verstrekt;

concluderende, dat indien de mosselvissers komend voorjaar geen zaad kunnen opvissen in de Waddenzee, er geen zaad kan worden uitgestrooid in de Oosterschelde om daar tot rijping te komen, met desastreuze gevolgen voor de mosselsector;

verzoekt de regering zich te verbinden aan een inspanningsverplichting om uiterlijk medio april 2008 voorzieningen te treffen die deze desastreuze gevolgen voor de mosselvissers ongedaan maken, waardoor de mosselsector voor Nederland behouden blijft,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Graus

 

Deze motie werd aangenomen.

 

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3195 gasten

donaties

doneer

Nederland
English